Månadens bok på infoteket i januari 2020

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok januari 2020.

Bokomslag till månadens bok i januari 2020. Titel: Förstå och arbeta med språkstörning.

Förstå och arbeta med språkstörning

Författare: Anna Eva Hallin

Trots att forskning visar att så många som två elever per klass har språkstörning är det en relativ okänd funktionsnedsättning. Alla som har en språkstörning har inte uttalssvårigheter och många kan ha hittat egna strategier för att dölja sina svårigheter. Det gör att språkstörningen ibland kan vara svår att upptäcka. Att ha en språkstörning innebär att man kan svårt att hitta orden, formulera en mening, sätta ihop ord till en helhet, samt att lyssna, läsa och förstå. Sådant som de flesta av oss gör helt automatiskt, men som kan ta stor kraft och energi från en person med språkstörning.

Hur hindrande språkstörningen blir i en viss situation beror på hur de språkliga kraven ser ut och skolmiljön är full av språkliga krav. Den här boken ger fakta och praktiska råd till lärare, föräldrar och andra vuxna som möter barn med språkstörning. Den går igenom saker som språklig utveckling, olika sorters språkstörning och hur man kan arbeta i skolan för att skapa en bättre och tillgänglig språkmiljö.

Boken ingår i serien Lärpocket.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken Förstå och arbeta med språkstörning finns inne för utlåning