Månadens bok på infoteket i maj 2020

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok maj 2020.

Omslag till månadens bok i maj 2020. Titel: Leka, prata, äta: Övningar för barn med särskilda behov.

Leka, prata, äta: Övningar för barn med särskilda behov

Av Lars Klintwall och Maria Olofsgård Jegéus (red)

Att utrycka sin vilja, förstå vad andra vill och turtagning är grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för att fungera bra ihop med andra människor. Barn med utvecklingsförseningar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårt att lära sig alla dessa sociala regler på egen hand, liksom andra vardagsfärdigheter som att klä på sig, äta och sova. Ett barn som inte kan utrycka sin vilja eller förstå sin omgivning blir ofta frustrerat och ibland utåtagerande, vilket är påfrestande både för barnet och dess omgivning.

Den här boken innehåller ett antal övningar där föräldern eller pedagogen kan träna barnet på dessa färdigheter. En beskrivning av hur övningen kan gå till följs av konkreta exempel utifrån tre fiktiva barn, på hur man kan lägga upp övningen beroende på hur barnet fungerar. Övningarna baseras på forskning om inlärningsteori, lågaffektivt bemötande och evidensbaserade metoder. Boken tar också upp föräldrarnas situation, vad pedagogen på förskolan bör tänka på och när man behöver söka hjälp utifrån, kanske för att göra en utredning.

Boken är skriven för föräldrar, psykologer, logopeder och andra som vill ge konkret hjälp till barn som behöver extra stöd. Den har ett tydligt upplägg och kan läsas i sin helhet eller bara de delar som är relevanta för just dig och ditt barn.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken "Leka, prata, äta" finns inne för utlåning.