Månadens bok på Infoteket i november/december 2020

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok november 2020.

Omslag till boken Kaosteknik: Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kaosteknik: Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Av Lina Melander  

Det här är en bok om Mini. Och om morsanpolarn och fröken. Och om många andra personer som finns i Minis närhet. Mini är ingen bestämd person, utan kan representera vilket barn som helst som har en neuropsykiatrisk diagnos. Polarn får vara kompisen utan diagnos och morsan föräldern, mamma eller pappa, det spelar ingen roll. För det här en bok full av metaforer. Och visst blir det pedagogiskt och lätt att förstå när Lina Melander tar hjälp av bildspråk och liknelser för att förklarvad som händer hos Mini och varför det ibland går på tok.  

Vi lägger, med rätta, ned mycket tid och energi för att hitta strategier och lösningar för den som har NPF. Med bildstödritprat och sociala berättelser förklarar vi för barnet om olika situationer som kan uppstå. Men minst lika viktigt är det att hitta strategier och lösningar för den som möter personer med NPF. För om jag som förälder, pedagog eller annan vuxen som möter en Mini, bättre kan förstå hur hon faktiskt upplever sin omvärld och varför hon reagerar som hon gör, kan jag ge henne bättre förutsättningar för att hantera sin vardag 

Kaosteknik ska inte förväxlas med curling, utan handlar om att hitta kreativa vägar i en snårig vardag. Tekniken bygger på uppfattningen om att barn gör rätt om de kan och att omgivningen ibland måste anpassas för att barnet ska få förutsättningar att göra rätt. Idén till Kaosteknik föddes när Lina skulle försöka förklara för dotterns pedagoger om vilka behov hon faktiskt hade. Boken är baserad på webbsidan med samma namn. 

Se om boken Kaosteknik: Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns inne för utlåning.