Månadens bok på infoteket i oktober 2020

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok oktober 2020.

Omslag till boken "Flickor med autism och adhd"

Flickor med autism och adhd

En guidebok för föräldrar och professionella

Av Maria Bühler

Att autism och adhd yttrar sig annorlunda hos flickor än hos pojkar kan nog de flesta föräldrar till flickor med dessa diagnoser skriva under på. Forskningen har länge främst utgått från pojkar och pojkars situation, varför många flickor missas eller får diagnos sent i livet. Detta har bland annat lett till att flickors symtom ofta har feltolkats och inte tagits på allvar av omvärlden. Det är inte helt ovanligt att flickorna först söker vård för psykiatriska besvär och får diagnoser som till exempel ångest.

I boken beskrivs på ett lättillgängligt sätt bland annat hur flickorna mår, hur deras vardag, lek, samspel och skolsituation fungerar, hur det är att vara anhörig samt utredning av just flickor. Boken växlar mellan forskning och klinisk erfarenhet, men lägger stor vikt vid inifrånperspektivet, alltså hur det är att leva som flicka med autism och/eller adhd och hur det är att vara anhörig.

Flickor med autism och adhd riktar sig till personal i olika verksamheter som kommer i kontakt med flickor med autism och/eller adhd, men också till föräldrar och anhöriga.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken "Flickor med autism och adhd" finns inne för utlåning.

Hitta på sidan