Månadens bok på infoteket i november 2021

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok november 2021.

Omslag till boken Autisterna: om kvinnor på spektrat

Autisterna: om kvinnorna på spektrat

Författare: Clara Törnvall

Så sent som på 1980-talet trodde man fortfarande att autism var ett tillstånd reserverat för pojkar. Kriterierna för diagnosen är främst utformad för att passa hur den typiske manliga autisten anses vara. Men med mer kunskap lär vi oss att upptäcka och förstå även flickor och kvinnor med autism.

För de har alltid funnits. Clara Törnvall, kulturjournalist, har själv diagnosen autism. Med den här boken gör hon en personlig djupdykning i ämnet. Hur har den autistiska kvinnan tagit plats i kultur, myter och verklighet? Vem är hon, vem har hon varit och varför har hon varit osynlig så länge?

Boken, som har formen av en essä, handlar om kvinnor med autism förr och nu. Claras egen berättelse ligger som ram. Mellan besöken på en neuropsykiatrisk mottagning i Hagsätra intervjuar hon kvinnor på spektrat idag, undersöker historiska kvinnor och resonerar kring vad autism inneburit för dåtidens kvinnor, likväl som för nutidens. Det är en ögonöppnande bok som ifrågasätter vår syn på normalitet och avvikelse och en grupp kvinnor som hittills varit osynliga i samhället.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken "Autisterna: om kvinnorna på spektrat" finns inne för utlåning.