Månadens bok på infoteket i september 2021

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok september 2021.

Bokomslag: Schizofreni - livet med en psykossjukdom

Schizofreni: Livet med en psykossjukdom

Sten Friberg, Åsa Konradsson Geuken och Ylva Wächter

Få psykiatriska sjukdomar är så laddade och mytomspunna som schizofreni. Men vad är egentligen schizofreni och går det att leva ett bra liv med sjukdomen? I den här boken presenteras fakta om schizofreni, orsaker, medicinering och behandling. Men även hur livet kan se ut med sysselsättning och arbete.

Fakta och forskning varvas med historier ur verkliga livet – hur det är att leva med eller nära någon med schizofreni. Hur kan man få ett fungerande liv med sjukdomen? Vad kan anhöriga och närstående göra?

Boken är tänkt att vara ett stöd i processen att få tillvaron att fungera när livet totalt förändras.
Författarna vill även komma tillrätta med fördomar, okunskap och stigmatisering och bidra till att göra schizofreni till en sjukdom bland andra sjukdomar. Det är ingen lätt sjukdom att leva med, men rätt hanterad ingen omöjlig sjukdom att leva med. Och en sjukdom man aldrig ska behöva skämmas för.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken Schizofreni: Livet med psykossjukdom finns inne för utlåning.