Månadens bok på infoteket december 2022

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. "Vänskap, skola, familjeliv" är månadens bok i december 2022.

Vänskap, skola, familjeliv - anpassningar och färdigheter för barn med autism

Anna Backman (red)

Nu kommer uppföljaren till den populära boken ”Leka, prata, äta: övningar för barn med särskilda behov”. Precis som föregångaren är boken ”Vänskap, skola, familjeliv” full av konkreta och handfasta tips och övningar som kan hjälpa barnet att lära sig nya, viktiga färdigheter. Boken ger exempel på hur man kan träna barnet att kommunicera bättre, skaffa en vän, äta och sova, hitta roliga saker att göra på fritiden och mycket mer.

Vi får följa tre barn i olika åldrar och med olika svårigheter. Ahmed 6 år, Simon 7 år och Alice 9 år. I exemplen får vi ta del av olika situationer och hur föräldrar och pedagoger lekfullt och i små steg lär barnen nya färdigheter eller anpassar miljön och kraven.

Bokens syfte är att hjälpa dig och ditt barn att ta vara på det som redan fungerar bra och bidra med nya färdigheter, tips och anpassningar som kan förenkla vardagen. Medan boken ”Leka, prata, äta” fokuserar på yngre barn, vänder sig den här boken till dig som är förälder till barn i åldrarna 6 – 9 år. Boken är även läsvärd för andra anhöriga, logopeder, pedagoger och andra som träffar barn med autism.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket.