Månadens bok på infoteket i januari 2022

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Epilepsihandboken för skolan är månadens bok januari 2022.

manadens_bok_jan2022_.jpg

Epilepsihandboken för skolan

Petra Boström och Cristina Eklund

När ett barn får diagnosen epilepsi väcks ofta oro. Både hos föräldrar, skolpersonal och hos barnet själv. Särskilt i början är det svårt att veta hur barnets skolsituation, fritidsaktiviteter och vardagsliv kommer att påverkas av epilepsin.

Barn med epilepsi lever många gånger ett helt vanligt liv, tack vare mediciner. Andra får problem med inlärningen. Kunskapsmålen kan bli svåra att nå. Det är lätt att förstå att epilepsi ofta förknippas med oro. För skolsituationen, fritiden och framtiden.

Epilepsihandboken av författarna Petra Boström och Cristina Eklund förmedlar kunskap – utifrån egen och beprövad erfarenhet och från forskning. Boken ger förslag på åtgärder för att underlätta i skola och vardag. Den vänder sig till skolpersonal men kan också vara till nytta för föräldrar, och för alla som professionellt möter barn med epilepsi. Boken behöver inte läsas från pärm till pärm. Den är en handbok.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket.