Månadens bok på infoteket i januari 2022

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Epilepsihandboken för skolan är månadens bok januari 2022.

manadens_bok_jan2022_.jpg

Epilepsihandboken för skolan

Petra Boström och Cristina Eklund

Hur kan det kännas att ha epilepsi? Och vad behöver man som lärare eller pedagog tänka på när man har en elev med epilepsi? Hur bör man tänka kring bemötande och anpassningar för att det ska fungera bra för eleven? När ett barn får diagnosen epilepsi väcks ofta oro. Både hos föräldrar, skolpersonal och såklart barnet själv. Det kan kännas osäkert hur skolan kommer att påverkas eller om barnet kan delta i fritidsaktiviteter.

Det är lätt att man mest fokuserar på det akuta, själva anfallen och missar det som inte syns. Tack vare mediciner kan många barn med epilepsi leva ett helt vanligt liv. Men för en del blir det ändå betydande konsekvenser för inlärningen. Epilepsi kan innebära både kognitiva och sociala konsekvenser. Det är vanligt med koncentrationssvårighet och trötthet och påverkan på minnet.

I Epilepsihandboken får du förslag på åtgärder för att underlätta i skola och vardag. Boken vänder sig till skolpersonal men kan också vara till nytta för föräldrar, och för alla som professionellt möter barn med epilepsi. Boken fungerar som en handbok och behöver inte läsas från pärm till pärm.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket.