Månadens bok på infoteket juni 2022

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. "Livsberättelser om adhd och autism" är månadens bok i juni 2022.

Bokomslag med texten "Livsberättelser om adhd och autism". Kollage med olika äldre porträttfoton på mindre barn. En bild visar ett barn i barnvagn med en förälder.

Livsberättelser om adhd och autism

Caroline Jonsson (red)

Äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har länge varit en osynlig grupp. Många har levt en stor del av sitt liv utan diagnos och utan förståelse för sina svårigheter. Hur har det påverkat livet, barndomen, skolgången och yrkeslivet? Hur är det att få diagnos sent i livet?

I boken får vi följa tretton personer som berättar hur det är att få en neuropsykiatrisk diagnos sent i livet, eller som önskar få en utredning. I livsberättelserna återkommer barndomens kamp i skolan, ett utmanande arbetsliv, sargad självkänsla, självmedicinering och svårigheter i familjeliv och relationer.

Men många vittnar även om ett spännande och rikt liv, om försoningen med sig själva och om sorgen, hoppet och modet att förändra.

Berättelserna följs upp av flera experter, bland annat Lotta Borg Skoglund, docent och överläkare i psykiatri och Taina Lehtonen, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykiatri.

Boken är skriven i samarbete med Riksförbundet Attention – intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket.