Månadens bok på infoteket maj 2022

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. "Tvång, en guide för dig som anhörig" är månadens bok i maj 2022.

Bokomslag med fågelbur, inuti buren syns ordet Tvång.

Tvång, en guide för dig som anhörig

Författare: AnnKatrin Noreliusson

Tvångssyndrom är en funktionsnedsättning som i hög grad drabbar hela familjen. Inte bara smärtan att se sin närståendes lidande, utan också i form av alla de anpassningar familjen tvingas in i. Det är lätt att man försöker lindra sin närståendes tvång genom att undanröja allt man tror kan trigga tvånget. Men i de flesta fall innebär det att man stjälper snarare än hjälper.

Under åren som anhörig till en son med tvångssyndrom, önskade Annkatrin många gånger att hon hade haft en guidebok. Det räcker inte med kunskap om tvång, utan man behöver också stöd i hur man som anhörig ska förhålla sig och stötta sin närstående på bästa sätt. Och hur tar man hand om sig själv för att orka? Som coach i anhörigklubben ocd-hjälpen har hon sett hur stort behovet av stöd till de anhöriga är.

Till slut skrev hon boken själv, i syfte att dela med sig av sina erfarenheter av att vara anhörig till någon med tvångssyndrom. Med boken vill hon ge en grundläggande kunskap om ocd, uppmärksamma de vanligaste fallgroparna för dig som anhörig, samt ge konkreta och praktiska tips om var man hittar stödet att klättra upp igen.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket.