Månadens bok på infoteket i mars 2022

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. "Ett svar i taget - att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik" är månadens bok i mars 2022.

Ett svar i taget: Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik

Författare: Louise Ardoris

Personer med funktionsnedsättningar som på olika sätt påverkar kommunikation, socialt samspel, förmåga att skapa sammanhang och att bearbeta intryck från omvärlden har ibland beteenden som för andra kan framstå som irrationella eller destruktiva. Vi brukar kalla det för oönskade, eller utmanande beteenden.

När omvärlden inte är begriplig eller man har svårt att utrycka vad man menar uppstår förr eller senare situationer som är svåra att hantera och kan få en att tappa fattningen och ibland urarta i ett beteende som anses olämpligt. Men beteendet har alltid en orsak. För att förebygga utmanande beteenden och kunna bemöta personen på ett bra sätt, behöver vi ha kunskap och förståelse för personens sätt att uppfatta världen och fungera i den.

I boken Ett svar i taget: Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden. Så att du uppnår den effekt du önskar med den tydliggörande pedagogiken.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket.