Vad är epilepsi?

Föreläsning 26 augusti kl 18–20

Moa Westin och Ulrika Ehn, sjuksköterskor på habiliteringens medicinska enhet, ger grundläggande fakta om epilepsi. Vi får bland annat lära oss:

  • Hur epilepsi yttrar sig och vilka olika typer det finns.
  • Vilka olika funktionsnedsättningar som ofta förekommer tillsammans med epilepsi
  • Behandling
  • Hur påverkar sjukdomen vardagslivet

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Föreläsningen kommer att webbsändas.