Autism hos barn och vuxna

Föreläsning 2 september kl 18–20

Lär dig mer om autism och vilka svårigheter det kan medföra i vardagen att leva med autism. Psykolog My Säfström från Habiliteringen i Uppsala föreläser om bland annat:

  • Diagnoskriterier
  • Det tankemässiga fungerandet vid autism
  • Praktiska konsekvenser och svårigheter i vardagen

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Föreläsningen kommer att webbsändas.