Det går att bli fri från beroende

Föreläsning 30 september kl 18–20

Om olika typer av beroende, riskbruk, behandling och återfallsprevention. Hur kan vägen ur ett missbruk se ut? Inger Lundberg, sjuksköterska på beroendemedicinska mottagningen berättar om missbruk och beroende av droger, alkohol och läkemedel, samt hur man arbetar med patienterna på mottagningen.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Samarrangemang med Hjärnkoll Uppsala län.