Flerfunktionsnedsättning i fokus

Temadag 19 november kl 13.30–17

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande rörelsenedsättning. Men vad innebär det? Och hur långt har vi kommit när det gäller att skapa bra livskvalitet för personerna själva och deras anhöriga? Här får du ta del av kunskap och erfarenheter från både experter och anhöriga

Program

13.30–13.40
Inledning med Mona Pihl från NKA och Eva-Lena Söderlund, chef för infoteket.

13.40–13.50
Beskrivning av Socialstyrelsens fastställda definition av flerfunktionsnedsättning.
Föreläsare: Ann-Kristin Ölund, barnneurolog och habiliteringsläkare

13.50–14.30
Hur har utvecklingen för personer med flerfunktionsnedsättning sett ut ur ett medicinskt perspektiv?
Föreläsare: Ann-Kristin Ölund, Agneta Blomster, sjuksköterska och Eva Lindsjö Lindell, sjukgymnast

14.45–15.30
Hur har utvecklingen för personer med flerfunktionsnedsättning sett ut ur ett kommunikativt perspektiv? Föreläsare: Helena Tegler, logoped.

15.45–16.45
Infotekskafé: Curt Westin samtalar på scenen om anhörigas erfarenheter med med Siri, Jenny och Magdalena.

16.45–17.00
Avslutning med Mona Phil och Eva-Lena Söderlund.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Föreläsningarna, ej Infotekskaféet, kommer att filmas och publiceras i efterhand.
Samarrangemang med NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga.