Delaktighet på daglig verksamhet - Så här gjorde vi!

Tellus dagliga verksamhet delar med sig av tips, idéer och inspiration. 

Tid

Onsdag 19 oktober 2022, klockan 18–20.

Plats

Infoteket om funktionshinder
Kungsgärdets center
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Här finns infoteket - karta på Google

Innehåll

På Tellus dagliga verksamhet i Uppsala arbetar man aktivt för att hålla deltagarna delaktiga.  Med hjälp av noga framtagna kommunikations-knippor, bildkartor, samtalsmattor, QR-koder med mera har de ökat delaktigheten hos deltagarna. Maria Forslund, Linda Hallin och Ulrika Weslien berättar hur de har gjort och vilken skillnad det kognitiva stödet inneburit för deltagarna.

En föreläsning som kan passa extra bra för dig som arbetar inom daglig verksamhet, LSS-boende eller med assistans.

Anmälan

Begränsat antal platser.
Anmäl dig senast 17 oktober via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77.
Ange namn och telefonnummer.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Alla intresserade är varmt välkomna.

Foto på Linda och Maria.
Linda Hallin och Maria Forslund

Hitta på sidan