Webbföreläsning: Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Tid

Webbföreläsning 13 oktober 2021, klockan 18–20.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Innehåll

Om att ha hörselnedsättning och vara i arbetslivet.

Sarah Granberg (med. dr. och leg. audionom) föreläser om sin forskning kring friskfaktorer i arbetslivet för personer med hörselnedsättning. 

Anmälan

Anmäl dig senast 8 oktober via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.

Arrangörer

Samarrangemang med HRF Uppsala.

Föreläsare Sara Granberg.jpg
Föreläsare Sara Granberg.

Kontakt

Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.