Hur kan man stötta utan att stöta sig?

Föräldrarollen när barn med NPF blir myndiga.

Inspirationsföreläsning 11 november kl 18–20

Föreläsare: Cecilia Brusewitz från Attention.

Hur kan jag som förälder bemöta en ung, nybliven vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som adhd och autism? Vilka förväntningar kan jag ställa på någon som på pappret är vuxen men inte är ikapp mognadsmässigt? Vad innebär myndighetsåldern när det kommer till min egen möjlighet att påverka? Och vilket stöd finns, både för mitt ”barn” och för mig själv?

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Samarrangemang med Attention.