Jubileum: Infoteket fyller 15 år

Välkommen att fira 15-årsjubileum med infoteket. Vi bjuder på ett fullspäckat program som direktsänds på webben. Ta del av föreläsningar, kulturinslag och intervjustund med personer som delar med sig av egna erfarenheter. Alla är välkomna och det kostar inget att vara med.

Jubileumsbild. Illustration på infoteketshuset och fyrverkeri i bakgrunden.

Tid

Föreläsningarna direktsänds fredag 27 november 2020, kl 9-15.45.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Program


9–9.30 Egen kunskap ger egenmakt

Eva-Lena Söderlund, chef för Infoteket om funktionshinder, inleder med en kort historik. Varför Infoteket kom till och om behovet av information, sett ur ett brukar- och föräldraperspektiv.

Eva-Lena Söderlund
Eva-Lena Söderlund  


9.30–10.30 PANS/PANDAS: Ett neuroinflammatoriskt tillstånd med psykiatriska symtom

PANS/PANDAS är en infektionsutlöst sjukdom där symptomen kan vara förvillande lika dem vid neuropsykiatriska funktionedsättningar. Symtomen kommer plötsligt och kan till exempel vara i form av tvång, ångest, koncentrationssvårigheter och aggressionsutbrott. Ibland förekommer också hallucinationer och paranoida vanföreställningar.

Henrik Pelling, barnpsykiatriker och överläkare berättar om hur man känner igen PANS och hur det skiljer sig från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

henrik_pelling.jpg
Henrik Pelling


10.30–10.45 Kulturinslag från Teater Blanca 


10.45–11.30 Ida Rask: Pusselbiten som saknas

Vad händer om en bit i livspusslet plötsligt försvinner? Slänger man hela pusslet då, bara för att en bit saknas? Eller går det att se bortom den saknade pusselbiten och hur gör man i så fall det?

Ida Rask, mamma till ett barn med den sällsynta diagnosen 22Q11 berättar om hur de lever ett gott liv trots en saknad pusselbit. Ett liv som många gånger är klurigt, men också alldeles underbart och härligt.  

Ida Rask
Ida Rask

Läs gärna artikeln "Ett hjärtebarn i familjen" (2015) på Gefle Dagblads webbplats.


11.30 –12.15 Lunch 


12.15–13.15 ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet

Begreppet ESSENCE formulerades av professor Christopher Gillberg 2010 som en samlingsterm för bland annat intellektuell funktionsnedsättning, adhd, autism och språkstörning. Tillstånd som tidigt visar sig som beteendeproblem och/eller kognitiva svårigheter och som ofta samexisterar i olika kombinationer.  

Elisabeth Fernell, barnläkare med specialisering inom barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet och knuten till den barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg förklarar hur man med begreppet ESSENCE tillåts att fokusera på svårigheter och stödbehov snarare än enskilda diagnoser. 

Elisabeth Fernell
Elisabeth Fernell (Fotograf: Åsa Deleau Wiklund)

ESSENCE = Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations.

Läs mer om Elisabeth Fernell på Göteborgs universitets webbplats

Information om Gillbergscentrum

Artikel: "ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet" (Läkartidningens webbplats, 2014)


13.15 –14.15 Könsskillnader inom autism – ätproblem, kamouflering och professionellas perspektiv

Hur skiljer sig autism mellan pojkar och flickor? Varför upptäcks flickor ofta senare och vilka särskilda utmaningar har flickor med autism gentemot pojkar med samma diagnos.

Karl Lundin Remnélius, doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm, presenterar resultat från sin forskning med fokus på könsskillnader hos personer med autism.  

Karl Lundin Remnélius
Karl Lundin Remnélius

Kontaktinformation till Karl Lundin Remnélius på Karolinska Institutets webbplats.


14.15–14.30 Paus


14.30–15.30 Vad betyder Infoteket för dig? – Om vikten av att förstå sin funktionsnedsättning

Psykolog Curt Westin samtalar med personer med egen erfarenhet om betydelsen av kunskap om sin eller sin anhöriges diagnos. Vad behöver man för information och stöd och vilken roll kan en verksamhet som infoteket ha i detta?

Porträttbilder på Jonas, Pernilla och Stina.Från vänster: Jonas, Pernilla och Stina


15.30–15.45 Avslut


Anmälan 

Ingen föranmälan. 

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Hur loggar jag in till jubileet?

Jubileet kommer att sändas via programmet Teams och starta 27 november kl 9.

Frågor

Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.

Föreläsningarna skrivtolkas

Symbol för skrivtolkning
Vill du ha skrivtolkning under jubileets föreläsningar?

När evenemanget startar, klicka på länken:

https://distans.skrivtolkning.se/5fb281fa13d1b049c4c6c10a

Skrivtolkningen börjar klockan 9, samtidigt som programmet.

Placera webbfönstret sida vid sida med webbfönstret där webbsändningen visas.

Det går också bra att starta skrivtolkningen i en separat skärm, till exempel i din mobil eller surfplatta. Då kan du ha den skärmen bredvid den skärm som visar webbsändningen.

Om du pausar webbsändningen så pausas inte skrivtolkningen. För att skrivtolkningen ska följa webbsändningen ska du inte pausa.

Frågor?
Har du frågor om skrivtolkning, innan eller under webbsändningen, skicka fråga via e-post till johan.malson@regionuppsala.se

Med anledning av corona-läget

Vi anpassar oss vecka för vecka efter Region Uppsalas riktlinjer. Infotekets evenemang kan därför ställas in eller ändras till annan form under terminens lopp. Du som anmält dig till ett evenemang på infoteket får meddelande med e-post om förutsättningarna ändras. 

För webbföreläsningar utan anmälan får du hålla utkik efter eventuella ändringar här på webben.

Jonas - inför jubileet

Pernilla - inför jubilet

Stina - inför jubileet