Men hur gör man - om sexuell hälsa vid rörelsenedsättning

Om alternativa lösningar till sex med sig själv eller med annan person. Om utmaningar och rättigheter.

Tid

Onsdag 1 november klockan 18–20.

Plats

Infoteket om funktionshinder
Kungsgärdets center
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Karta på Eniro.

Innehåll

"Vad vill du, vad kan du och hur kan du göra på annat sätt?" Att ha sex, med sig själv eller en annan person, kan vara en stor utmaning när man har en rörelsenedsättning. Attityder, såväl som fysisk funktion påverkar möjligheten till sex. Men det finns hjälp att få.  

Axel Brattberg, läkare med specialisering inom neurologi och rehabiliteringsmedicin och Stefan Balogh, arbetsterapeut med inriktning sexuell hälsa, samtalar om alternativa lösningar, utmaningar och rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa vid funktionsnedsättning. 

Axel Brattberg är verksam som sexolog på akademiska sjukhuset, där man kan få sexologisk rådgivning och behandling.  Stefan Balogh arbetar som konsulent på BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter i Stockholm. Där kan den som har en funktionsnedsättning få hjälp med att hitta lösningar på besvärliga situationer som kan uppstå i samband med funktionsnedsättningen.

Anmälan

Anmälan senast 31 oktober.
Begränsat antal platser.

Anmäl dig här.

Du kan också anmäla dig via telefon
till Infoteket, 018-611 66 77.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Alla intresserade är varmt välkomna

Hitta på sidan