Utmaningar och möjligheter vid dyslexi

Föreläsning 9 september kl 18–20

Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och hur kan det vara att leva med svårigheterna? Hur kan vi tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi kompensera med stöd, studieteknik, hjälpmedel och appar?

Inger Rålenius berättar om dyslexi, om egna erfarenheter, möjligheter och tuffa utmaningar. Inger är socionom/kurator och arbetar som rådgivare på dyslexiförbundet Skriv-Knuten.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Samarrangemang med Dyslexiförbundet.