Utsatta föräldrar: Om föräldrar till barn med funktionsnedsättningar

Föreläsning 7 oktober kl 18–21

Lennart Lindqvist, leg. Psykolog, författare och förälder till en vuxen son med flera neuropsykiatriska diagnoser, belyser de många utmaningar man som förälder kan stå inför, inte minst kampen för rätt stöd för sitt barn. I föreläsningen tar han upp olika föräldrareaktioner, såväl psykologiska som somatiska, men också hur man faktiskt kan må bättre som förälder.

Vi bjuder på enklare smörgås.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala. Så här hittar du till infoteket.

Anmälan: Via e-post infoteket@regionuppsala.se eller
telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Samarrangemang med Anhörigcentrum.