Webbutbildning: Vad är autism? – tillfälle 1

Tid

Webbutbildning 21 januari 2021, klockan 8.30–12.00.

(Denna utbildning ges även 28 april 2021, klockan 18–20.)

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig om vad autism är. Denna utbildning vänder sig till dig som inte har så mycket förkunskaper. Den ger en grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser det kan innebära att ha autism och lite om vad man kan göra för att underlätta vardagen. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangörer

Samarrangemang med habiliteringen i Uppsala.

Länk till sändningen

Här är länken till sändningen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNlNWZjYTktMWE5MS00ODI3LWEyYjItOThhM2JkYWIwNmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22786b2a6c-d27b-4d7f-9c59-cc04a85d1652%22%2c%22Oid%22%3a%2279188ebe-ddff-49ef-b541-467d0c3975ca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Frågor

Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.