Förenkla din vardag med kognitivt- och kommunikativt stöd

Tid

Onsdag 9 februari 2022, klockan 18–20.

Plats

Webbföreläsning. Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

En inspirationskväll med tips på verktyg som kan stödja vår förmåga att kommunicera, planera, organisera, komma ihåg och visualisera tid.

Efter en kort introduktion om kommunikation, kognition och exekutiva funktioner visar vi några praktiska exempel från visningstorget och i vilka situationer de kan användas, samt reflekterar över vad som kan fungera i den egna vardagen.

Anmälan

Anmäl dig senast 7 februari via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77.
Ange namn och telefonnummer.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Alla intresserade är varmt välkomna.

Ordförklaring

Med exekutiva funktioner menas vår förmåga att kontrollera och samordna exempelvis vår uppmärksamhet, tanke och handling. Exekutiva funktioner gör att vi kan ta initiativ, fokusera, planera och organisera.