Vad är Aspergers syndrom? - Lättläst

Aspergers syndrom är en form av autism.
Det är en funktionsnedsättning.
De flesta med Aspergers syndrom
har normal begåvning.
Det är vanligt att begåvningen är ojämn.

En del saker kan vara svåra.
Personer med Aspergers syndrom
kan ha svårt att förstå andra människor.

Många har specialintressen
som de ägnar sig intensivt åt.

Vilka saker som är bekymmersamma
med att ha Aspergers syndrom kan växla.

När man är barn kanske det är svårt
att förstå sig på andra barn.
När man blir äldre kanske ensamhet
är ett större problem.

Det ser olika ut för olika personer.
Personer med Aspergers syndrom
har flera gemensamma drag,
som hänger ihop
med funktionsnedsättningen.
Alla är ändå olika
och har sin egen personlighet.

Varför får man Aspergers syndrom?

Man vet inte precis varför
en person får Aspergers syndrom.
Man vet att det har biologiska orsaker.

Det tycks ofta vara ärftligt.
Det är vanligt att flera personer
i samma släkt har liknande svårigheter.

Aspergers syndrom beror inte på
att man har haft problem hemma
när man har växt upp.
Det är något man föds med.

Att vara med andra

Många med Aspergers syndrom
vill gärna vara tillsammans med andra.
De vet inte alltid hur man gör.
De kan till exempel ha svårt
att se och förstå om andra personer
är glada, ledsna eller arga.
De kan också själva ha svårt
att visa vad de känner.

Det är också svårt att förstå
att andra personer kanske inte uppfattar saker
likadant som man själv gör.

Det händer att personer
med Aspergers syndrom
fortsätter att prata
även om den de pratar med
inte vill lyssna.

Pratet kan låta stelt,
som om de berättar något för en skolklass
eller läser högt ur en bok.

En del har svårt att förstå skämt
eller vissa uttryck,
till exempel "att vara som hund och katt".
Det betyder att man jämt
bråkar med varandra.

Specialintressen

Personer med Aspergers syndrom
kan ofta lära sig mycket fakta
och många har specialintressen
som de kan allt om.
Det kan till exempel vara rymden,
forntida Egypten, dinosaurier
eller resultatlistor.

Rutiner

Många med Aspergers syndrom
tycker om att ha fasta rutiner.
De vill göra samma sak,
på samma sätt, vid samma tid.

En del blir ledsna eller upprörda
om man ändrar på deras rutiner.
De flesta tycker inte om överraskningar
och ska man ändra på något
behöver man förbereda det i förväg.

När man ska förbereda en person
med Aspergers syndrom
på vad den ska göra
eller vad som ska hända,
är det bra att använda "de sju frågorna".

  • Vad ska hen göra?
  • När ska hen göra det?
  • Var ska hen vara?
  • Med vem ska hen vara?
  • Hur länge ska hen hålla på?
  • Vad ska hända sedan?
  • Vad ska hen ha med sig?

Saker man kan ha svårt med

Vissa tycker det är mycket obehagligt
med höga ljud, starka lukter
eller hur något känns på kroppen.
Därför kan det vara svårt
att äta viss mat eller ha på sig vissa kläder.

Många är klumpiga.
Därför kan det vara svårt
att springa, äta med bestick
och att skriva för hand.

En del har lätt att lära sig många saker.
Det kan vara svårare att förstå
hur de hänger ihop.

En del barn med Aspergers syndrom
blir mobbade i skolan.
Det syns ju inte på dem
att de har en funktionsnedsättning.
Andra tycker ofta att de inte
uppför sig normalt
och de blir lätt missförstådda.

Personer med Aspergers syndrom
kan också ha andra funktionsnedsättningar,
till exempel adhd, Tourettes syndrom,
depression eller tvångssyndrom.

Hjälp och stöd vid Aspergers syndrom

Det är bra att tidigt få veta
att man har Aspergers syndrom.
Ofta märks svårigheterna
mer när barnet börjar i skolan.
Det är viktigt att man då
ger barnet stöd, hjälp och träning
både i skolan och hemma.

Barnet kan lära sig olika sätt
att klara sig lättare i livet.

Det kan ta tid att lära sig.

Barn med Aspergers syndrom
går i grundskolan.
En del har elevassistent
och en del går i specialklasser.

Specialintressen kan faktiskt
vara ett sätt att få vänner
eller ett arbete.
Det kan vara bra att tänka på.

Genom föreningar och på nätet
kan man få kontakt med andra
som har samma intresse.

Det är viktigt att man i skolan
och på arbetsplatsen får veta
vad Aspergers syndrom innebär
och vad just den personen har svårt för.

En elev på gymnasiet säger så här:
Det går bra när lärarna fattar
vad jag menar och hur jag fungerar.
Då försöker de inte ändra på mig.

Författare: Marie Back, habiliteringen i Uppsala län. 

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid autism.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om autism.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Infotekets film om autism

I den här filmen berättar psykolog George Rein om autism, vad det är och hur olika det kan vara från person till person. Du får också träffa Ylva-Li och Stina som berättar om sina egna erfarenheter av att leva med autism och att vara anhörig.

Speltid: 24 minuter. Svensk textning.