Vad kan man själv och anhöriga göra vid hörselskada?

För att kunna kommunicera så bra som möjligt med andra, får du här lite tips på vad du ska tänka på för att underlätta för dig och din omgivning. Först följer en lista till dig och sedan en lista till familj, vänner och kolleger. Alla kan behöva en liten påminnelse ibland.

För dig själv att tänka på

Öppenhet

Var öppen och ärlig. Berätta att du hör dåligt. Då fungerar kommunikationen bättre och risken för missförstånd blir mindre. Berätta om du behöver se den som talar för att förstå och höra bättre.

  • Berätta för dem du ska samtala med vad som hjälper dig att höra bättre. Om du vill att din omgivning ska ta hänsyn, är det du som måste ge besked om det. De lär sig inte av sig själv.
  • Be om skriftligt material (gärna i förväg). På möten, föredrag och liknande kan man ofta få en skriftlig sammanfattning. Du kan då känna dig säker på att inte ha missat något.
  • Skicka sms och e-post istället för att använda telefon.
  • Utnyttja text-TV eller Internet för att få skriftlig information

Fråga om

Om du inte har hört eller är osäker på att du uppfattat rätt. Fråga om!

Tolerans

Man kan förvänta sig av sina närmaste att de visar hänsyn och ser till att du hänger med i samtalssituationen, men bli inte besviken och sårad om någon skulle glömma dig. Det är slitsamt att leva med en hörselnedsättning men det kan också vara slitsamt att komma ihåg att hela tiden visa hänsyn. Se humorn i situationen När du hör dåligt ökar chansen till missförstånd. Försök se det komiska i situationer som kan uppstå. Bjud på ett skratt! Vi alla kan missförstå! Ge inte upp De allra flesta upplever att det med tiden blir enklare att uppfatta tal allt eftersom man vänjer sig vid de nya ljudintryck som hörapparaten ger. Många har en stor nytta av ljudträning och att tänka på vikten av att se den som talar. Övning ger färdighet och i många situationer kommer hörapparat att vara en bra hjälp att höra bättre. Belysning Det underlättar att uppfatta vad som sägs om ljusförhållandena är bra och att ansiktet på den som talar är bra belyst. Lugn och ro Hör man dåligt, blir man fortare trött jämfört med om man hör normalt. Det kan vara skönt att ta av sig hörapparaten och vila öronen, efter t ex en dag på jobbet. Undvik störande ljudkällor som en radio som står på i bakgrunden eller ett öppet fönster med trafikbuller utanför. Du kan enkelt ta bort många störande ljud. Stäng av och stäng! Det är viktigt att man inte pressar sig för långt och lyssnar till kroppens signaler om vila vid behov. Välj lugna ljudmiljöer. Bestäm var ni ska träffas och tänk på att du hör bra i den miljön. Det kan vara lättare att bjuda en mindre grupp i taget istället för att ha stora middagar. Till anhöriga, vänner, arbetskamrater: Goda ljusförutsättningar Belysning är viktig för att kunna se den som talar. Se till att ljuset faller i ditt ansikte. Tänk på att inte ha stark belysning i ryggen. Det kan blända den som behöver se din mun och ansiktsrörelser och leda till att skugga faller i ditt ansikte. Direkt kontakt Tala direkt till den som har hörselnedsättning, inte via en tredje person. Synlig mun Håll inte handen, tidningen eller kaffekoppen för munnen. Undvik att ha munnen full av mat eller tugga tuggummi när du talar. Cigaretten i mungipan, skägg och stora mustascher gör det inte heller så enkelt att uppfatta vad som sägs. Tala tydligt och inte för högt Talar du för fort eller för långsamt blir det svårt att höra vad du säger. Tala tydligt och i lagom takt. Det hjälper inte att skrika eller höja rösten för att det ska gå lättare att höra. Om du inte blir förstådd upprepa vad du sagt eller välj ett annat ord som betyder ungefär samma sak. Upplys vad ni talar om Ibland kan det vara nödvändigt att göra den hörselskadade uppmärksam på samtalsämnet. Detta kan vara en stor hjälp om man helt plötsligt byter samtalsämne. Ge alltid svar tillbaka Om du får frågan: Vad var det du sa? Ge alltid ett svar tillbaka. Det kan såra med ett svar som säger "Nej det var ingenting.". Det ska vara upp till den som hör dåligt att avgöra om svaret var onödigt eller ej. Avstånd Den som hör dåligt får bestämma avståndet mellan dem som talar. Vanligtvis är ett avstånd på 1 till 2 meter bra. Det är svårt för en hörselskadad person, även om han har hörapparat, att uppfatta från ett rum till ett annat. Bakgrundsljud och buller Var uppmärksam på att bakgrundsljud i rummet gör det svårt att höra. Reducera oönskat ljud. Stäng av radio och TV om ingen lyssnar. Tänk på att köksmaskiner och t ex ljudet från rinnande vattenkranar försvårar att höra. Kommunikation i vardagen När hörseln blir sämre, ändras dina förutsättningar att hänga med i samtal. Det blir svårt att följa med i vad som sägs. Vad var det han sa? Har jag missuppfattat? Varför skrattar de? Kommunikationsträning När hörseln sviktar kan vi behöva knep för att hänga med i samtal. Nedan följer olika kommunikationstekniker: Läppavläsning. Att se på munnen betyder att man använder synen till att avläsa samtalspartnerns läpp- och ansiktsrörelser. Läppavläsning är ett samarbete mellan öron och ögon och fungerar oftast som ett komplement till hörapparat. Läppavläsning kan vara bra att ta till i stökiga ljudmiljöer, där talet ofta drunknar i buller och bakgrundsljud. Det är viktigt med systematisk träning. Ljudträning. Vid användning av hörapparat låter många ljud annorlunda.. Ljudträning innebär att man uppmärksamt tränar på att lyssna och vänja sig vid dessa ljud. Man lär sig tolka det man hör och bli förtrolig med den nya ljudbilden. Tecken som stöd (TSS). Tecken som stöd innebär att man använder enkla tecken samtidigt som man talar. Det ger den hörselskadade ett extra stöd att uppfatta det som blir sagt. Tecken som stöd kan vara nödvändigt för en del hörselskadade för att ha möjlighet att kommunicera så bra som möjligt med sina närmaste.

Författare: Marie Mellwing, Habilitering och Hjälpmedel i Uppsala län

Faktagranskad av: Ann-Sofi Selberg, Leg Audionom, Hörcentralen, Uppsala

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. Den får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.
Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Lästips

Infotekets tips om litteratur och filmer om hörselnedsättning.