Länkar om intellektuell funktionsnedsättning och Downs syndrom

Länkar till andra webbplatser

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom områdena intellektuell funktionsnedsättning och Downs syndrom. När du klickar på en länk öppnas den i ett nytt fönster.

Canchild forskningscentrum i Kanada - fakta om Downs syndrom (canchild.ca).

FKS, föreningen för kognitivt stöd (fks.org.se).

FUB - riksförbundet barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (fub.se).

FUB Enköping - lokalförening för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (fub.se).

FUB Norduppland - lokalförening för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (fub.se).

FUB Uppsala - lokalförening för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (fub.se).

FUB Östhammar - lokalförening för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (fub.se).

Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se).

Kunskapsguiden, för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg (kunskapsguiden.se).

Nationellt center för Retts syndrom och närliggande diagnoser (nationelltcenter.se).

NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se).

NKA, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga - fakta om flerfunktionsnedsättning (anhoriga.se).

Opratat, stöd att prata om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning (anhoriga.se).

Riksförbundet för sällsynta diagnoser (sallsyntadiagnoser.se).

Socialstyrelsens information om Trisomi 18-syndromet (socialstyrelsen.se).

SPSM, om funktionsnedsättning och konsekvenser för individens lärande (spsm.se).

Uppdrag psykisk hälsa - Information på arabiska om ptsd, autism och intellektuell funktionsnedsättning (uppdagpsykiskhalse.se).

Svenska downföreningen - riksförbundet (svenskadownforeningen.se).