Länkar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom området NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Länklista

Våga berätta, om sånt som gör dig som är ung ledsen eller orolig (vaga-beratta.1177.se/)

Adhd-center - infomaterial om adhd (habilitering.se).

ASD-förälder - en handbok för föräldrar med autism (asdforalder.se).

Attention - riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention.se).

Attention Enköping - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention Uppsala - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention ung - för dig som är ung med ADHD, ASD/ Asperger, Tourette och språkstörning (ung.attention.se).

Autism- och Aspergerförbundet (autism.se).

Autism- och Aspergerföreningen Uppsala (autism.se).

Barnombudet i Uppsala län (boiu.se).

Canchild forskningscentrum i Kanada - fakta om autism (canchild.ca).

Dyslexiförbundet - för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter och dyskalkyli, samt för anhöriga och andra intresserade (dyslexi.org).

Dyslexiförbundet Uppsala - för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter och dyskalkyli, samt för anhöriga och andra intresserade (dyslexi.org).

Leva med adhd - om ADHD, samt verktyg som kan underlätta vardagen (levamedadhd.se).

Uppdrag psykisk hälsa - Information på arabiska om ptsd, autism och intellektuell funktionsnedsättning (uppdagpsykiskhalse.se).

Självhjälp på vägen - om ADHD, autism, Aspergers syndrom, OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom (sjalvhjalppavagen.se).

Snorkel - hjälp till självhjälp mot psykisk ohälsa för unga (snorkel.se).

SPSM, om funktionsnedsättning och konsekvenser för individens lärande (spsm.se).

Tilia - för ungas psykiska hälsa, ung och behöver någon som lyssnar (teamtilia.se).

UMO - För unga, om sex, hälsa och relationer (umo.se).

Ung och asperger, till unga mellan 16 och 25 år som har diagnosen asperger eller autism (ungochasperger.se).