Länkar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom området NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). När du klickar på en länk öppnas den i ett nytt fönster.

Länklista

Våga berätta, om sånt som gör dig som är ung ledsen eller orolig (vaga-beratta.1177.se/)

Adhd-center - infomaterial om adhd (habilitering.se).

ASD-förälder - en handbok för föräldrar med autism (asdforalder.se).

Attention - riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention.se).

Attention Enköping - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention Uppsala - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention ung - för dig som är ung med ADHD, ASD/ Asperger, Tourette och språkstörning (ung.attention.se).

Autism- och Aspergerförbundet (autism.se).

Autism- och Aspergerföreningen Uppsala (autism.se).

Barnombudet i Uppsala län (boiu.se).

Canchild forskningscentrum i Kanada - fakta om autism (canchild.ca).

Dyslexiförbundet - för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter och dyskalkyli, samt för anhöriga och andra intresserade (dyslexi.org).

Dyslexiförbundet Uppsala - för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter och dyskalkyli, samt för anhöriga och andra intresserade (dyslexi.org).

Leva med adhd - om ADHD, samt verktyg som kan underlätta vardagen (levamedadhd.se).

Uppdrag psykisk hälsa - Information på arabiska om ptsd, autism och intellektuell funktionsnedsättning (uppdagpsykiskhalse.se).

Självhjälp på vägen - om ADHD, autism, Aspergers syndrom, OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom (sjalvhjalppavagen.se).

Snorkel - hjälp till självhjälp mot psykisk ohälsa för unga (snorkel.se).

SPSM, om funktionsnedsättning och konsekvenser för individens lärande (spsm.se).

Tilia - för ungas psykiska hälsa, ung och behöver någon som lyssnar (teamtilia.se).

UMO - För unga, om sex, hälsa och relationer (umo.se).

Ung och asperger, till unga mellan 16 och 25 år som har diagnosen asperger eller autism (ungochasperger.se).