Länkar om dyslexi, tal- och språksvårigheter

Länkar till andra webbplatser

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom områdena läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, dyskalkyli, tal- och språksvårigheter. När du klickar på en länk öppnas den i ett nytt fönster.