Länkar om rörelsenedsättningar

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom området rörelsenedsättningar och flerfunktionsnedsättning. När du klickar på en länk öppnas den i ett nytt fönster.

Länklista

Canchild forskningscentrum i Kanada - fakta om CP (canchild.ca).

Canchild forskningscentrum i Kanada - fakta om ryggmärgsbråck (canchild.ca).

CPUP uppföljningsprogram för cerebral pares (cpup.se).

Svenska epilepsiförbundet (epilepsi.se).

Svenska epilepsiförbundet Uppsala län (epilepsi.se/lokalforeningar/uppsala-lan).

FKS, föreningen för kognitivt stöd (fks.org.se).

Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se).

International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus - organisation som samlar fakta om ryggmärgsbråck (ifglobal.org).

Konsument.se, om viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar (konsument.se).

Kunskapsguiden, för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg (kunskapsguiden.se).

Muskelsvindfonden - om muskelsjukdomar (muskesvindfonden.de).

Nationellt center för Retts syndrom och närliggande diagnoser (nationelltcenter.se).

Neuro - förbundet för personer med neurologiska diagnoser (neuro.se).

NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se).

NKA, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga - fakta om flerfunktionsnedsättning (anhoriga.se).

Opratat, stöd att prata om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning (anhoriga.se).

RBU - riksförbundets webbplats (rbu.se)..

RBU - Lokalförening Uppsala (uppsala.rbu.se).

Socialstyrelsens information om Beckers muskeldystrofi (socialstyrelsen.se).

Socialstyrelsens information om Duchennes muskeldystrofi (socialstyrelsen.se).

Socialstyrelsens information om spinal muskelatrofi (socialstyrelsen.se).

Socialstyrelsens information om sällsynta hälsotillstånd - samlingssida med fakta om 300 sällsynta diagnoser (socialstyrelsen.se).

SRF - om hjärnsynskada, CVI (srf.nu)