Länkar om psykisk ohälsa och psykiatriska funktionsnedsättningar

Länkar till andra webbplatser

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom området psykisk ohälsa. När du klickar på en länk öppnas den i ett nytt fönster.

Våga berätta, om sånt som gör dig som är ung ledsen eller orolig (vaga-beratta.1177.se/)

Attention - riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention.se).

Attention Enköping - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention Uppsala - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention ung - för dig som är ung med ADHD, ASD/ Asperger, Tourette och språkstörning (ung.attention.se).

Autism- och Aspergerförbundet (autism.se).

Autism- och Aspergerföreningen Uppsala (autism.se).

Balans - riksförbundet för personer med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom (balansriks.se).

Balans Uppsala - förening för personer med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom (balansriks.se).

Barnombudet i Uppsala län (boiu.se).

Frisk och fri - riksföreningen mot ätstörningar (friskfri.se).

Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se).

Hjärnkoll Uppsala län - för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa (hjarnkoll.se).

Kunskapsguiden - om depression och ångestsyndrom (kunskapsguiden.se).

Leva med adhd - om ADHD, samt verktyg som kan underlätta vardagen (levamedadhd.se).

Livlinan - för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt (livlinan.org).

Mind - Om att möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv (mind.se).

Svenska OCD-förbundet (ocdforbundet.se).

Shedo - kunskap om ätstörningar och självskadebeteende (shedo.se).

Självhjälp på vägen - om ADHD, autism, Aspergers syndrom, OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom (sjalvhjalppavagen.se).

Snorkel - hjälp till självhjälp mot psykisk ohälsa för unga (snorkel.se).

SPSM, om funktionsnedsättning och konsekvenser för individens lärande (spsm.se).

Tilia - för ungas psykiska hälsa, ung och behöver någon som lyssnar (teamtilia.se).

Tjejzonen - för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan och utsattheten ska minska (tjejzonen.se).

UMO - information för unga om nedstämdhet och ångest (umo.se).

UMO - information för unga om tvångssyndrom, OCD (umo.se).

UMO - information för unga om ätstörningar (umo.se).

Uppdrag psykisk hälsa - Information på arabiska om ptsd, autism och intellektuell funktionsnedsättning (uppdagpsykiskhalse.se).

Uppsala Ångestsyndromsällskap (blogspot.com).

Voxvigor, nättidning för dig med psykisk ohälsa (voxvigor.se).

ÅSS, ångestförbundet (angest.se).