Länkar om psykisk ohälsa och psykiatriska funktionsnedsättningar

Här hittar du länkar till andra webbplatser inom området psykisk ohälsa.

Länklista

Våga berätta, om sånt som gör dig som är ung ledsen eller orolig (vaga-beratta.1177.se/)

Attention - riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention.se).

Attention Enköping - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention Uppsala - för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning (attention-enkoping.se).

Attention ung - för dig som är ung med ADHD, ASD/ Asperger, Tourette och språkstörning (ung.attention.se).

Autism- och Aspergerförbundet (autism.se).

Autism- och Aspergerföreningen Uppsala (autism.se).

Balans - riksförbundet för personer med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom (balansriks.se).

Balans Uppsala - förening för personer med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom (balansriks.se).

Barnombudet i Uppsala län (boiu.se).

Frisk och fri - riksföreningen mot ätstörningar (friskfri.se).

Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se).

Hjärnkoll Uppsala län - för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa (hjarnkoll.se).

Kunskapsguiden - om depression och ångestsyndrom (kunskapsguiden.se).

Leva med adhd - om ADHD, samt verktyg som kan underlätta vardagen (levamedadhd.se).

Livlinan - för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt (livlinan.org).

Mind - Om att möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv (mind.se).

Svenska OCD-förbundet (ocdforbundet.se).

Shedo - kunskap om ätstörningar och självskadebeteende (shedo.se).

Självhjälp på vägen - om ADHD, autism, Aspergers syndrom, OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom (sjalvhjalppavagen.se).

Snorkel - hjälp till självhjälp mot psykisk ohälsa för unga (snorkel.se).

SPSM, om funktionsnedsättning och konsekvenser för individens lärande (spsm.se).

Tilia - för ungas psykiska hälsa, ung och behöver någon som lyssnar (teamtilia.se).

Tjejzonen - för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan och utsattheten ska minska (tjejzonen.se).

UMO - information för unga om nedstämdhet och ångest (umo.se).

UMO - information för unga om tvångssyndrom, OCD (umo.se).

UMO - information för unga om ätstörningar (umo.se).

Uppdrag psykisk hälsa - Information på arabiska om ptsd, autism och intellektuell funktionsnedsättning (uppdagpsykiskhalse.se).

Uppsala Ångestsyndromsällskap (blogspot.com).

Voxvigor, nättidning för dig med psykisk ohälsa (voxvigor.se).

ÅSS, ångestförbundet (angest.se).