Viktigt om appen Fotokalendern

Fotokalendern fungerar inte korrekt med nyare versioner av operativsystemet iOS. Appen kommer därför tas bort från App Store 15 juni 2021. Det innebär att appen inte kommer kunna laddas ner eller uppdateras.

Hjälpmedelscentralen i Region Uppsala kommer inte längre tillhandahålla appen Fotokalendern eftersom Hjälpmedelscentralen inte har resurser för att arbeta med utveckling, uppdatering och felsökning av appen.

De användare som redan har Fotokalendern nedladdad berörs genom att appens funktioner succesivt försämras när iOS uppdateras. Till slut kommer den helt att sluta fungera.

Fotokalendern kommer att överlåtas till utvecklaren. Hjälpmedelscentralen kommer inte att ha något inflytande över appens framtida utformning, innehåll och eventuella kostnad.

Fotokalendern har varit en uppskattad app då den, trots sitt ursprungliga syfte att användas som kommunikationsstöd vid återberättande, har använts för många olika syften som:

  • kontaktbok
  • pedagogiskt verktyg
  • samtalsunderlag
  • och kognitivt stöd.

Du som är i behov av ovanstående behöver hitta andra lösningar för detta.

Specifik information till användare i Region Uppsala

De användare i Region Uppsala som har använt appen Fotokalendern som en tilläggsapp till sitt förskrivna kommunikationshjälpmedel kan prova ut en ny lösning. Det gäller för de behov som Fotokalendern fyllde som kommunikationsstöd.

I Region Uppsala är kontaktbok, pedagogiska appar, fotoalbum inte förskrivningsbara kommunikationshjälpmedel.

Kontakt

Kontakt vid frågor om Fotokalendern: fotokalendern@regionuppsala.se