Wax ka qabashada hore

Ku bilow ciyaarta iyo wada xiriirka.

Illustration of Mother and Child are Playing with Toy Cars on the floor.

Tidig intervention – kom igång med lek och kommunikation (Somaliska).


Ka caawi cunugaada inuu bilaabo isgaarsiinta

Ka caawi cunugaada inuu bilaabo isgaarsiinta PDF symbol.

 

Abuur munaasabado loogu talagalay isgaarsiin

 

Ka hadal goobta ciyaarta

 


Ka caawi ilmahaaga inuu bilaabo inuu ciyaaro

Ka caawi ilmahaaga inuu bilaabo inuu ciyaaro PDF symbol.

 

Ciyaaro fudud

 

Ku ciyaar boombalada xayawaanada

 

Ku ciyaar gawaarida boombalada

 


Ku bilaw wada akhriska

Ku bilaw wada akhriska PDF symbol.

 


Helitaanka howlo maalmeedka si aad u socod wanaagsan

Helitaanka howlo maalmeedka si aad u socod wanaagsan PDF symbol.

 

Tag xanaanada

 

Jadwalka wakhtiga sariirta

La xiriir

Boggan waxaa sameeyay Qeybta Caafimaadka iyo Baxnaaninta ee Degmada Uppsala. Macluumaadka waxaa loogu talagalay qof kasta oo raadinaya tilmaamo ku saabsan sida loogu dhiirrigeliyo carruurta inay ka qaybgalaan ciyaarta iyo wada xiriirka. 

Si aad ula xiriirto qofka mas'uulka ka ah waxa ku qoran bogga, u soo dir email: habiliteringen@regionuppsala.se