Inkluderande fritid

Välkommen till en serie inspirationskvällar kring hur vi kan göra fritidsaktiviteter mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning? Kvällarna riktar sig i första hand till ledare och funktionärer inom föreningslivet. Men alla intresserade är självklart välkomna att delta.

En grupp personer deltar i löpartävling, en av personerna använder rullstol.

Läs mer genom att klicka på rubriken för respektive evenemang.

Skapa inkluderande fritid
14 september kl 18–20 

Nätverket Fritid för alla presenterar sin webbplats med fritidstips och idébank. Representanter från olika föreningar berättar hur de gjort för att inkludera fler i sin verksamhet. 

Ett inkluderande bemötande
29 september kl 18–20.30 

En föreläsning om hur vi kan skapa en inkluderande fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Teori varvas med fiktiva scenarion. 

Inkluderande fritid - Gör det tydligare med bildstöd
26 oktober kl 18–20 

Om hur vi med tydliggörande pedagogik kan få flera att känna sig inkluderade och delaktiga. Vi får konkreta exempel på bildstöd och hur vi kan skapa dem. 


Arrangemang av Infoteket om funktionshinder i samverkan med nätverket Fritid för alla.