Kliniska placeringar

Vi vill vara säkra på att medarbetarnas kompetens fortsätter vara hög i framtiden, både i kommunen som i Region Uppsala. Därför erbjuder vi dig som är elev eller student praktikplatser inom många utbildningar. Det gör vi tillsammans med de privata vårdgivare som har avtal med oss. Du som är handledare har en viktig roll och vi erbjuder dig därför utbildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns på högskole- och universitetsnivå, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärling på gymnasienivå samt lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan. Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller i överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

För dig som chef

Som chef ansvarar du för att din verksamhet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning av god kvalitet och har handledare med rätt kompetens. Du som chef ansvarar för att vara uppdaterad om placeringar för dina elever och studenter.

Vårt mål är att studenterna vill komma tillbaka till oss som kollegor efter avslutade studier. Region Uppsala har avtal med universitetet om att se till att det finns utbildningsplatser.

För sig som handledare

Som handledare har du en viktig roll för den som gör sin VFU, APL eller LIA som del av utbildningen. För att säkerställa en god kvalitet och ett bra omhändertagande ska du ha gått en handledarutbildning. Därför erbjuder Region Uppsala, universitetet och skolorna en utbildning för dig.

För dig som elev eller student

Välkommen att söka din kliniska placering VFU, APL eller LIA hos oss. Vårt mål är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega när du pluggat klart.

Är du student vid Uppsala universitet söker du VFU via din utbildning. Du som läser på skolor, universitet och högskolor som inte har avtal om praktik med Region Uppsala behöver fylla i en blankett när du vill söka din praktik hos oss.

Klipp, det administrativa stödet

Alla platser för kliniska placeringar hanteras i Klipp, ett administrativt stöd som ger en god översikt av vilka studenter och elever som har en placering inom kommunen, universitetet och Region Uppsala. Förutom studentplaceringar kan du även få kontaktinformation till handledare och chefer på respektive avdelning. Det är därför viktigt att du hör av dig om det sker förändringar på din avdelning.

Blanketter, länkar till utbildningar och mer information finns på samverkanswebben.

Samverkanswebben

Kontakt

Enheten för kliniska placeringar

E-post: ekp@regionuppsala.se

Sandra Hult Sellin

VFU-samordnare

Telefon: 018-611 51 60

Mari Benktson

Telefon: 018-61 71 383

Mikael Pihl

Handläggare, IT

Telefon: 018-61 70 153

Fredric Axelsson

Administratör

Telefon: 018-61 70 232

Liina Karjalainen

VFU-samordnare

Telefon: 018-61 70 152