Klinisk utbildning

Vi erbjuder tillsamans med privata vårdgivare elever och studenter praktikplatser inom många utbildningar.

Vi samarbetar med utbildningsanordnarna kring den kliniska praktiken för att säkerställa framtida kompetensförsörjning inom såväl kommun som Region Uppsala.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns på högskole- och universitetsnivå, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärling på gymnasienivå samt lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan.

Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

Läs mer på Samverkanswebben

För dig som är chef eller handledare

Kontakt

Enheten för kliniska placeringar 
Akademiska sjukhuset, ing 61, 7 tr
751 85 Uppsala

Mari Benktson

Sandra Hult Sellin

VFU-samordnare

Liina Karjalainen

VFU-samordnare