Klinisk utbildning

Vi erbjuder tillsamans med privata vårdgivare elever och studenter praktikplatser inom många utbildningar.

Vi samarbetar med utbildningsanordnarna kring den kliniska praktiken för att säkerställa framtida kompetensförsörjning inom såväl kommun som Region Uppsala.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns på högskole- och universitetsnivå, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärling på gymnasienivå samt lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan.

Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

Sök praktik inom vård och hälsa

Är du student vid Uppsala universitet söker du VFU via din utbildning.

Om du som läser din utbildning på skolor, universitet och högskolor som inte har avtal om praktik med Region Uppsala, kontakta oss via mejl för mer information.

Vårt mål är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Mer om kliniska placeringar för dig som är student, handledare eller chef finns på Samverkanswebben.

Läs mer

Kontakt

Enheten för kliniska placeringar

E-post: ekp@regionuppsala.se