Verksamhetschef

Sista ansökningsdag 2021-05-06
Arbetsplats SUF-Kunskapscentrum
Förvaltning Nära vård och hälsa
Referensnummer NVH164/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Välkommen att söka ett spännande chefsuppdrag vid SUF-Kunskapscentrum

Vi söker en verksamhetschef till SUF-Kunskapscentrum, där SUF är en akronym för Samverkan, Utveckling, Föräldraskap. Vi erbjuder ett tidsbegränsat uppdrag som chef och en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Region Uppsala och Nära Vård och Hälsa har förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Ditt uppdrag

Som verksamhetschef har du en central roll i verksamheten och arbetar huvudsakligen med att planera, leda och organisera verksamheten. Det innebär att utveckla, samla och sprida kunskap om anpassat stöd i syfte att stärka föräldraförmågan i familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. I tjänsten ingår dessutom verksamhetsnära uppgifter såsom att föreläsa och i övrigt understödja teamet i de vardagliga aktiviteterna samt ansvar för SUF-Kunskapscentrums externa webbsida.  Uppdraget ska stimulera till att yrkesverksamma får kunskap, metoder och verktyg samt utvecklar samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser i dessa frågor.  Som verksamhetschef har du är verksamhets- och personalansvar samt budgetansvar.

Verksamhetschef samordnar ledningsgruppen för SUF-Kunskapscentrum och realiserar dess beslut. Du är underställd verksamhetsområdeschef och ingår i verksamhetsområde Funktionshinders ledningsgrupp. SUF-KC är en av tre parter i ett nationellt konsortium för Föräldraskapsstödet PYC (Parenting Young Children) och du ingår i konsortiets ledningsgrupp

Vår verksamhet

SUF-Kunskapscentrum är organiserat till Verksamhetsområde Funktionshinder inom förvaltningen Nära Vård och hälsa, Region Uppsala.  SUF-KC samfinansieras av Region Uppsala och länets åtta kommuner Heby, Håbo, Enköping, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 
Övergripande ledning av SUF-Kunskapscentrum utgörs av en ledningsgrupp med representanter från länets kommuner, Region Uppsala och FUB

SUF-Kunskapscentrum är primärt riktat till professionella som möter familjer, men har även funktionen av kunskapsförmedlare till föräldrar, barn, studenter och forskare samt till beslutsfattare på såväl lokal och regional nivå som nationell. I verksamhetens uppdrag ingår att uppmärksamma centrala aktörer på strukturella förbättringsområden gällande föräldraskap vid kognitiva svårigheter.

Din kompetens

Vi söker dig som har relevant beteendevetenskaplig akademisk utbildning med examen på avancerad nivå samt har dokumenterad god kompetens inom socialt arbete med inriktning på barn och familj. Du ska ha erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag samt av att leda strategiskt arbete inom politiskt styrd organisation såsom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård. En viktig utgångspunkt för ditt uppdrag är att du har förförståelse gällande kognitiva svårigheters inverkan på föräldraskap. 

Du har ledarskapskompetens och erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling utifrån såväl strategisk nivå som operativ nivå. Nätverksbyggande och samverkan är centralt för SUF-Kunskapscentrum. Därför behöver du ha god orientering om vilka samarbetsarenor som möjliggör framtida utvecklingsområden inom de verksamheter som riktar sig till dessa familjer. Du behöver ha genuin erfarenhet av att leda samverkansprocesser, skapa lärande, studier, systematiska uppföljningar och utvärderingar. Du är en möjliggörare och har lätt för att skapa och sprida trygghet i vardagen med ett kommunikativt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap som präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du kan arbeta såväl självständigt som i team samt att du besitter en mycket god samarbetsförmåga, vilket ställer krav på ett flexibelt arbetssätt och att du kan prioritera på ett effektivt sätt.

Som verksamhetschef förväntas du ha god förmåga gällande analys och kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift. Du behöver således ha såväl bredd som djup i dina erfarenheter och kunskaper då SUF-Kunskapscentrum riktar sig till många och vitt skilda verksamheter inom såväl kommuner som regioner och stat.   

Vill du veta mer?

Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetsområdeschef Karin Borgström, tel: 018-617 23 08 eller e-post karin.borgstrom@regionuppsala.se. Kika gärna på: www.regionuppsala.se/suf

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på ditt utbildningsbevis och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet Vi vill ha din ansökan senast. 6 maj Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan!


Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Nära vård och hälsa

Våra 1600 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.