Kollektivtrafikstrateg

Sista ansökningsdag 2021-05-23
Arbetsplats Enheten Långsiktig Planering
Förvaltning Trafik och samhälle
Referensnummer KTF07/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vår verksamhet

I ett växande län som konstant är i rörelse skapar vi förutsättningar för hållbart resande. Genom att planera och utveckla en attraktiv kollektivtrafik och arbeta för en effektiv och tillgänglig transportinfrastruktur förenklar vi vardagen och möter behoven för Uppsala läns invånare, både nu och i framtiden.

Just nu söker vi en kollektivtrafikstrateg för att ta ett samlat grepp om kollektivtrafikens utveckling, som med ett helhetsperspektiv kan se kollektivtrafikens roll och möjligheter och se till att den utvecklas som en del i den allmänna samhällsutvecklingen.

Tjänsten är en del av enheten Långsiktig planering på samhällsutvecklingsavdelningen. Huvudfokus för enheten är den långsiktiga utvecklingen av länets transportinfrastruktur och kollektivtrafik kopplat till Region Uppsalas ansvar för den regionala utvecklingen i länet. Det gör man genom att påverka och driva regionala utvecklingsfrågor inom förvaltningens verksamhetsområde tillsammans med bland andra länets kommuner och Trafikverket. Enheten tar fram och förvaltar strategiska dokument och inriktningar och arbetar nära den politiska ledningen. För att kunna stödja med faktabaserade beslutsunderlag arbetar enheten även med rapportering och analys av data. Enheten består av tio medarbetare med stor samlad kompetens, här finns strateger, utredare, analytiker och trafikingenjör.

Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba på en arbetsplats med god arbetsmiljö, som ger utrymme för personlig och professionell utveckling, och en chans att påverka samhällsutvecklingen i ett starkt växande och dynamiskt län.

Ditt uppdrag

Som kollektivtrafikstrateg driver du projekt och uppdrag inom strategisk trafikutveckling. Du deltar eller driver arbetet med att ta fram och uppdatera strategiska inriktningar på förvaltningen samt skapar förutsättningar för verkställandet av dessa. I arbetet ingår att identifiera behov av utveckling inom kollektivtrafiken, vilket innebär bland annat trafikutredningar, kapacitetsanalyser, funktionsutredningar och framtagande av trafikkoncept.

Samverkan internt och med externa aktörer är en stor del av arbetet. Samverkan sker främst med länets kommuner, näringsliv, Trafikverket och andra aktörer inom länet. Du handlägger bland annat remissärenden som rör trafikutveckling och nya utbud av trafik.

Internt arbetar du i nära samarbete med de andra strategerna på enheten, infrastrukturplanerare, ingenjörer och trafikplanerare. På förvaltningen jobbar vi aktivt med bemötandefrågor och vi värnar om den varma och öppna stämningen på arbetsplatsen. Vi värdesätter teamet och ett gott samarbete där alla medarbetare jobbar för ömsesidig framgång.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig med högskole-/universitetsexamen som civilingenjör inom samhällsbyggnad eller inom samhällsplanering med teknisk inriktning. Du har en förståelse för hur kollektivtrafiken fungerar och samspelet mellan kollektivtrafiken och andra trafikslag. Du har kunskaper om utrednings- och planeringsmetodik. Du har även förmåga att med hjälp av analytiska verktyg, såsom GIS, Vissim, Visum och CAD, ta fram analyser samt på ett pedagogiskt sätt presentera dessa, muntligt och skriftligt. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift.

Det är meriterande med erfarenhet av utredningar inom trafikområdet samt erfarenhet av samverkan med externa aktörer.

Din kompetens

Du har god samarbetsförmåga och kan skapa och underhålla relationer genom ett lyhört, konstruktivt förhållningssätt.

Du ser helheter och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor samt en god problemlösande analysförmåga. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt som du på ett strukturerat, effektivt sätt omsätter i praktiken.

Vi erbjuder

Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi vill också erbjuda våra medarbetare en flexibel arbetsplats. Därför ger vi dig möjligheten att välja mellan flextid eller förtroendetid, och möjlighet till att arbeta hemifrån.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Enhetschef långsiktig planering, My Larsson, 018-611 19 37, my.larsson@regionuppsala.se
För Saco Monica Edling, monica.edling@akademiska.se
För Vision Johan Damström, 018-611 19 76, johan.damstrom@regionuppsala.se

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Trafik och samhälle

Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 100 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.