Forskningssjuksköterska till njurmedicin

Sista ansökningsdag 2021-08-22
Arbetsplats Verksamhetsområde specialmedicin, hud och reumatologi
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS708/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vår verksamhet

Njursektionen är en del av verksamhetsområde Specialmedicin, Hud och Reumatologi vid Akademiska sjukhuset. Sektionen består av vårdavdelning, njurmottagning och två dialysmottagningar. Vi tar hand om patienter med akut och kronisk njursjukdom både inneliggande på vår vårdavdelning och i öppen vård på njurmottagningen. På dialysavdelningarna behandlar vi knappt 100 patienter i bloddialys här görs även plasmaferes. Vi har också 25–30 patienter i påsdialys. Utredning av patienter inför njurtransplantation och uppföljning av njurtransplanterade är en viktig del av vår verksamhet. Handläggningen av njurtransplanterade patienter sker i nära samarbete med transplantationskirurgen. Vidare behandlar vi även barn med dialys och samarbetar med barnnefrologen. Vid sidan av njursjukvård på läns- och regionnivå är forskning och undervisning av läkarstudenter ett viktigt uppdrag för sektionen. För närvarande består sektionen av en professor, fyra överläkare, två specialistläkare och tre ST-läkare.

Till sektionen söker vi nu en forskningssjuksköterska.

Ditt uppdrag


Nedanstående är exempel på arbetsuppgifter som en forskningssjuksköterska kan ha:
- Följa gällande regelverk vid kliniska prövningar, samt regelverk och lag för svensk hälso- och sjukvård
- Vara väl förtrogen med och arbeta enligt enhetens gällande SOP (Standard Operating Procedure) och/eller rutinbeskrivningar och följa studieprotokoll och övriga studiespecifika instruktioner samt ICH-GCP
- Studera studieprotokoll, forskningspersonsinformation och annan dokumentation tillhörande studien och ge synpunkter på studieupplägg innan studiestart
- Utföra resursberäkningar för aktuella studier och vara behjälplig vid avtalsskrivningar vid ekonomiska avtal
- Vid start av ny studie; planera, koordinera, genomföra och medverka vid studiespecifika möten
Vara forskningspersonens kontaktsjuksköterska, eller motsvarande, under forskningspersonens deltagande i studien och organisera och genomföra forskningspersonsbesök, provtagningar och undersökningar.
- Dokumentera i medicinsk journal att forskningspersonen ingår i klinisk studie och vara aktiv i datainsamling
- Ansvara för att relevant apparatur är servad, kalibrerad och fungerande
- Hantera studierelaterade prover och remisser genom att t.ex. iordningställa, centrifugera, frysa och skicka prover enligt gällande regler
- Bevaka, samla in och dokumentera vitalparametrar, provtagnings- och undersökningsresultat
- Hantera studieläkemedel (om detta ingår i studien); kontakt med apotek, förvaring och dokumentation och i enlighet med studien tilldela forskningspersonen studieläkemedel och informera om dosering och förvaring
- Efter stängning av studie bevaka att forskningspersonen fått meddelande om tilldelad behandling och att detta dokumenteras i medicinsk journal

Förutom studiespecifika arbetsuppgifter kan det i befattningen ingå andra arbetsuppgifter så som:
- Delta i verksamhetens olika utvecklings- och planeringsprocesser
- Samverka och nätverka med andra samarbetspartners inom forskningsområdet och forskargruppen
- Upprätthålla fortsatt god kompetens och vara en resurs för andra forskningssköterskor

Dina kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med utbildning i GCP (Good Clinical Practice) samt Helsingforsdeklarationen. Om utbildningen är äldre än tre år kan en repetitionsutbildning behövas.

Minst tre års arbetslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
God kännedom gällande svensk lagstiftning och riktlinjer vid kliniska prövningar
Kännedom om till vilka myndigheter och andra verksamheter en studieansökan/anmälan ska göras. Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av arbete med kliniska studier både akademiska och industrisponsrade. Kunskap om avtalsskrivning och kunna arbeta självständigt.

Din kompetens

I detta arbete är det viktigt att du har god förmåga till interprofessionell samverkan och teamarbete och även god pedagogisk förmåga, intresse för handledning och utbildning samt lätt för att samarbeta. Det är viktigt att du är lyhörd och lätt för att kommunicera med både kollegor, patienter/forskningspersoner.

Vi erbjuder

Tillsvidareanställning som forskningssjuksköterska på heltid vid njursektionen. Tillträde 210901.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Sektionschef Jan Melin, 018–611 39 56
Facklig kontaktperson nås via Vårdförbundet UAS, 018-611 35 11

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan. OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. Samt CV och personligt brev. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.