Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Verksamhetschef

Sista ansökningsdag 2021-11-05
Arbetsplats FOU Socialtjänst
Förvaltning Nära vård och hälsa
Referensnummer NVH398/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Välkommen att söka tjänsten som Verksamhetschef för FoU Socialtjänst!

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en tvärprofessionell miljö med mångsidiga och engagerade kollegor. 

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommunerna i Uppsala Län. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Verksamheten styrs av samverkansorganisationen Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) där alla länets kommuner samt Region Uppsala är representerade. FoU-S hör organisatoriskt till en av Region Uppsalas förvaltningar, Nära vård och hälsa men verksamheten ägs av alla kommuner i länet tillsammans med Region Uppsala.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Ditt uppdrag

Som verksamhetschef kommer du att planera, organisera och leda arbetet enligt gällande lagar, förordningar, avtal och målkort. Som verksamhetschef är du underställd FoUU - Forsknings-, Utvecklings-, och Utbildningschefen. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare inom FoU S. Detta inkluderar bland annat ansvar för budgetprocess, måluppfyllelse, strategisk verksamhetsutveckling, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering och arbetsmiljö. Du skapar en långsiktighet i verksamhetens förutsättningar likväl som du skapar och sprider trygghet i vardagen genom ett kommunikativt och ansvarstagande ledarskap.

Som verksamhetschef kommer du även att arbeta med verksamhetens olika aktiviteter och rapportera till HSVO tjänsteledning och det politiska samrådet samt till länets socialchefer.

Som chef har du en betydelsefull roll för att tillsammans med dina medarbetare driva en framgångsrik utveckling av verksamhet och organisation, alltid med kvalitet och med fokus på våra kunder/patienter/brukare och länsinnevånare. Du har respekt för den demokratiska processen och tillvaratar medborgarnas intressen inom den egna verksamheten med utgångspunkt från de politiskt uppsatta målen. Bra chefer och ledare är en förutsättning för att verksamheten styrs i rätt riktning.

Din kompetens

Du är intresserad av ledarskap och FoUU-arbete. Vi söker dig som har en universitets-/högskoleutbildning inom vård, omsorg eller socialtjänst samt har tidigare erfarenhet av ledarskap i en chefsroll. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunernas socialtjänst, samverkansfrågor mellan kommunernas socialtjänst, kommunernas primärvård och regionens hälso- och sjukvård och FoUU-arbete.

Du är väl införstådd med ditt uppdrag som arbetsgivarföreträdare, dina befogenheter och målen för din verksamhet och kan kommunicera det till medarbetarna. Att ha ett brukar- och patientperspektiv är självklart för dig och du vill utveckla verksamheten. Ditt förhållningssätt präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du besitter god samarbetsförmåga och att du är tydlig, lyhörd och nytänkande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vår verksamhet

FoUU-enheten består av fyra verksamheter: Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Forskning Funktionshinder, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt Hälsoäventyret. Den lediga verksamhetschefstjänsten är placerad på för FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU S).

Det övergripande syftet för FoUU-enheten är att verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för brukare/patient/invånare. FoU S arbetar med stöd till kunskapsutveckling på lokal nivå i länets kommuner samt utgör en länk mellan nationella initiativ till kunskapsbaserad utveckling och lokala aktörer. Verksamheten är en del i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling där kärnkomponenterna är praktiknära forskning, kunskaps- och verksamhetsutveckling, kritiskt granskande, vetenskapligt förhållningssätt, implementeringsstöd, systematisk uppföljning och utvärdering, utvecklande av en lärande organisation, samverkan och samarbete med omgivande aktörer och omvärldsbevakning.

FoU S bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar. Detta kan innebära att ge olika former av metodstöd, samordna och/eller leda FoU-projekt, studier och andra aktiviteter till grund för verksamhetsutveckling, identifiera behov av kunskapsutveckling, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet, stödja systematisk uppföljning och analys, stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering och stödja kompetensutveckling med fokus på lärande organisationer.

På FoU S arbetar vetenskapliga handledare, administratör, kommunikatör och samordnare. Vi arbetar inom områden som äldre, funktionshinder, social barnavård, missbruk och beroende samt berörd hälso- och sjukvård.

Vill du veta mer?

Mer upplysningar lämnas gärna av FoUU-chef Lena Ring, tel. 018 611 67 60 eller FoU Socialtjänst verksamhetschef Eva Köpman Hagström 018 617 23 07.
Se även FoU Socialtjänst i Uppsala län (regionuppsala.se)

Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via länken nedan. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Vi vill ha din ansökan senast den 5 november. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Nära vård och hälsa

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.