Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

BT-chef

Sista ansökningsdag 2021-11-14
Arbetsplats Region Uppsala
Förvaltning Regionkontoret
Referensnummer RK78/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vår verksamhet

Region Uppsala är en universitetssjukvårdsregion med tre hälso- och sjukvårdsförvaltningar: Nära vård och hälsa (primärvård), Akademiska sjukhuset (universitetssjukhus), och Lasarettet i Enköping (länsdelssjukhus)

Bastjänstgöring (BT) har införts som en första fristående del i läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). BT för utlandsutbildade läkare kommer inom Region Uppsala att erbjudas från 2022.  Arbetet med utformning av BT-tjänstgöringen inom Region Uppsala pågår just nu och sker i nära samarbete med Uppsala universitet.

Inom Region Uppsala kommer BT-läkare att anställas vid en BT-enhet med regionalt uppdrag.
BT-enheten kommer att vara bemannad med BT-chef, BT-studierektor och handläggare. BT-ansvariga läkare (en för varje tjänstgöringsperiod under BT), samt specifik HR-kompetens, kommer att knytas till enheten.

Målsättningen i den rekrytering till BT-enheten som nu pågår är att tillsätta BT-chefs-, respektive BT-studierektorsuppdraget så att det ena uppdraget besätts med läkare med anställning inom Primärvården och det andra med läkare med anställning vid Akademiska sjukhuset.

Ditt uppdrag

Uppdraget som chef för BT-enheten innebär att du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för BT-läkarna och för BT-enhetens medarbetare. Du har det övergripande ansvaret för utformning, planering, genomförande och kvalitetssäkring av BT Region Uppsala. I uppdraget ingår rekrytering och anställning av BT-läkare.

Du arbetar i team med BT-studierektor och i nära samarbete med ansvariga för berörda kliniska verksamheter, med universitetet, och med ansvariga för regionens övriga läkarutbildningsuppdrag (VFU, AT, ST). Du har det övergripande ansvaret för att säkerställa BT Region Uppsala med hög kvalitet ur pedagogiskt perspektiv och i relation till gällande regelverk, och för att vi arbetar med BT på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

Uppdraget som BT-chef omfattar 50% av heltid och kombineras med 50% klinisk tjänstgöring.

Dina kvalifikationer

Är du internt sökande ser vi gärna att du är specialistkompetent läkare. Om du inte är anställd inom Region Uppsala söker vi dig som är läkare och har specialistkompetens i allmänmedicin. 
Du har chefs-/ledarerfarenhet sedan tidigare och vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av läkarutbildningsuppdrag.

Din kompetens

Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.
Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ledarskap - Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, samt skapar engagemang och delaktighet.
Strategisk - Du tänker strategiskt och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser.
Helhetssyn - Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.

Vi erbjuder

Är du anställd inom Region Uppsala behåller du din nuvarande grundanställning och får ett tidsbegränsat förordnande som BT-chef på tre år, med möjlighet till förlängning. 
Är du inte är anställd inom Region Uppsala erbjuder vi dig en tillsvidareanställning på heltid inom din profession, med ett tidsbegränsat förordnande som BT-chef på tre år, med möjlighet till förlängning. 

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Projektledare projekt BT Region Uppsala, Tf bitr FoU-direktör Akademiska sjukhuset.
Christina Halford  Christina.halford@akademiska.se Tfn: 018-611 30 77

Verksamhetschef Akademiskt primärvårdscentrum Utbildning, Nära vård och hälsa. 
Jesper Hävermark Jesper.havermark@regionuppsala.se Tfn: 018-6111795

Fackliga företrädare nås via växeln, 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning av tjänsten kan ske under ansökningstiden.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Regionkontoret

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.