Beredskapschef

Sista ansökningsdag 2022-01-23
Arbetsplats Säkerhet- och beredskapsenheten
Förvaltning Regionkontoret
Referensnummer RK113/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Region Uppsala är mitt i ett spännande förändringsarbete där erfarenheterna av krishantering både inom materialförsörjning och arbetet med pandemin behöver omhändertas och bidra till en utveckling av Region Uppsalas arbete med krisberedskap och civilt försvar. För att stärka arbetet med att skapa en robust organisation behöver uppdrag och förbättrings- och utvecklingsarbete samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Till exempel behöver civilt försvar och krisberedskap i högre utsträckning integreras i ordinarie processer och verksamhetsplanering. Vi behöver också bygga en organisation som speglar uppdraget. Vi söker nu en beredskapschef som vill driva och leda detta arbete.


Om rollen
Region Uppsalas beredskapschef blir tillika enhetschef för säkerhets- och beredskapsenheten, placerad på Regionkontoret och med 9 sakkunniga medarbetare. Enheten bedriver verksamhet inom områdena kris- och katastrofmedicinsk beredskap, säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, dataskydd, signalskydd, informationssäkerhet och civilt försvar. Som beredskapschef deltar du också i olika samverkansstrukturer i länet och kringliggande samhället och representerar regionen i dessa forum lokalt, regionalt och nationellt. I uppdraget ingår också att driva egna strategiska utvecklingsfrågor, skriva ärenden, svara på remisser, vara föredragande för den politiska ledningen och för förvaltningsledningen.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som är adekvat för uppdraget eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du har dokumenterade erfarenheter av chefs- och ledarskap i region, kommun eller på myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.
Du har god analytisk förmåga och kompetens inom processarbete. I uppdraget ingår att kunna göra omvärldsanalys, förstå förändringar i kringliggande samhället och dess betydelse för uppdraget och för organisationen. God förmåga att driva utvecklingsarbete är en förutsättning för att klara uppdraget, liksom förmåga att förstå styrsystemet och dess betydelse för att driva frågor framåt. Arbetet förutsätter goda kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. Du behöver besitta en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, samt kunna arbeta strukturerat och proaktivt. 

Övrig information
Sista ansökningsdag för denna tjänst är 23 januari. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
För frågor kring tjänsten eller rekryteringen vänligen kontakta Christina Dahlmann, christina.dahlmann@regionuppsala.se
Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Välkommen med din ansökan!

Krav

  • Akademisk utbildning som är adekvat för uppdraget eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
  • Dokumenterade erfarenheter av chefs- och ledarskap i region, kommun eller på myndighet

Meriterande

  • Tidigare arbete i en politisk styrd organisation

Sök jobbet

Om Regionkontoret

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisatio