Vårdprocesskoordinator till Regionalt cancercentrum Mellansverige

Sista ansökningsdag 2022-01-31
Arbetsplats Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS1310/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Arbetsplatsbeskrivning 

Regionalt cancercentrum i sjukvårdsregion Mellansverige arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i våra sju regioner genom att verka för målen i den nationella cancerstrategin (SOU2009:12). Arbetet bedrivs även på nationell nivå i nära samarbete med de fem övriga RCC-kontoren i Sverige. RCC Mellansverige ligger organisatoriskt under Akademiska sjukhuset med Region Uppsala som värdregion, men har ett sjukvårdsregionalt uppdrag.

Vår verksamhet

RCC är föregångare inom nationell kunskapsstyrning. Vi stödjer framtagandet av nationella vårdprogram för de flesta cancerdiagnoser som tillsammans med cancerregistret och våra diagnosspecifika kvalitetsregister möjliggör en ständig förbättring av cancervården. Vi står för ett brett stödjande arbete som innefattar prevention, diagnostik och behandling av cancer samt rehabilitering och palliativ vård.

Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för våra insatser. Vi bedriver ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.

Regionalt cancercentrum Mellansverige är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling samtidigt som du kan bidra till att göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig.

RCC ligger i Uppsala, inom området Uppsala Science park och har ett femtiotal anställda. Arbetsspråket på RCC är svenska.

Ditt uppdrag

Regionalt cancercentrum Mellansverige stöttar förutom framtagande av nationella vårdprogram och utveckling av cancer- och kvalitetsregister även förbättringsarbete inom de sjukvårdsregionala vårdprocesserna. Detta sker primärt genom de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna som leds av en kliniskt verksam processledare med stöd av en vårdprocesskoordinator samt i kontaktsjuksköterskenätverken. Utöver de diagnosspecifika grupperingarna finns även diagnosövergripande grupperingar inom bland annat prevention, rehabilitering och palliativ vård.

Arbetet bedrivs i årscykler, där processledare tillsammans med vårdprocesskoordinator och gruppernas representanter identifierar utvecklingsområden inom diagnosen för att nå cancerstrategins mål. Utöver arbetet i vårdprocessgrupperna kan även tillfälliga statliga satsningar generera utvecklingsprojekt där vårdprocesskoordinatorn får en viktig roll.

Tre vårdprocesskoordinatorer delar på arbetet med de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna idag, totalt jobbar åtta vårdprocesskoordinatorer på kontoret. Du samverkar främst med övriga vårdprocesskoordinatorer, registeradministratörer och processledare i ditt dagliga arbete, men har även stöd av exempelvis statistiker vid behov.

För detta uppdrag söker RCC Mellansverige nu ytterligare en vårdprocesskoordinator då uppdragen inom ramen för den nationella cancerstrategin blir allt fler.
I rollen ingår bland annat att:

  • stötta sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper, nätverk och tillfälliga projekt/arbetsgrupper administrativt och med utvecklingsarbete inom prioriterade områden
  • stötta cancersjukvården genom utveckling av arbetssätt och metoder för process- och projektarbeten inom sjukvårdsregionen
  • ha god kännedom om de diagnoser du ansvarar för
  • ha god kännedom om registrering i cancerregistret och kvalitetsregister, samt regelbundet analysera data från kvalitetsregister
  • samverka med relevanta aktörer på sjukvårdsregional och nationell nivå

Dina kvalifikationer

Du ska ha medicinsk utbildning, gärna sjuksköterska, para- eller biomedicinare, folkhälsovetare eller motsvarande, företrädelsevis på masternivå eller högre.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • kliniskt arbete inom cancersjukvården
  • verksamhetsutveckling och/eller processutveckling inom vården
  • projektledning och/eller koordinering av arbetsgrupper
  • arbete med kvalitetsregister
  • framtagande av nationella vårdprogram eller andra riktlinjer

Din kompetens

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Mycket god och dokumenterad datorvana krävs. Du bör vara strukturerad, mål- och resultatorienterad samt kunna arbeta självständigt under ledning av enhetschef. God samarbetsförmåga och hög social kompetens är viktigt då uppdraget innefattar nära samarbete med övriga RCC-medarbetare, processledare och representanter i vårdprocessgrupper. I rollen som vårdprocesskoordinator är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift.

Vi erbjuder

Visstidsanställning 100% under ett år, med goda möjligheter till förlängning.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Enhetschef: Jessica Nordlander, 018-15 19 38
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 018-15 19 71

Fackliga ombud:
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-15 19 36
SACO: Marit Holmqvist, 018-15 19 18

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista svarsdag.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.