Psykolog med handledaruppdrag

Sista ansökningsdag 2022-02-06
Arbetsplats Akademisk primärvårdscentrum Utveckling
Förvaltning Nära vård och hälsa
Referensnummer NVH540/2021
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vill du vara med och utveckla framtidens hälsosystem?

Det här är en unik chans att vara med i den omställning som pågår i alla regioner och kommuner i Sverige. Region Uppsala utvecklas för att möta befolkningens behov gällande psykisk ohälsa och söker nu dig som vill vara med och bidra i den utvecklingen genom framtagandet av en modell för stegvis vård i Region Uppsala.

Vi kan erbjuda dig en tidsbegränsad anställning som psykolog med handledaruppdrag på femtio procent under 18 månader med tillträde enligt överenskommelse.

Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här. I arbetet ges möjlighet att flexibelt växla mellan distansarbete hemifrån och arbete på plats på Regionens hus på Storgatan 27. 

Ditt uppdrag

Projektet Effektiv och nära psykologisk behandling är en del av Region Uppsalas strategiska utvecklingsarbete Effektiv och nära vård 2030 som innebär att hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län. I arbetet med Effektiv och nära psykologisk behandling har vi som mål att bättre möta befolkningens behov avseende psykisk hälsa, bland annat genom högre tillgänglighet till evidensbaserade insatser.

I projektet bygger och implementerar vi en modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa. Modellen ska utgöra ett stöd för verksamheter i att erbjuda rätt insatser på rätt nivå till patientgruppen. Tillsammans med ett antal utvalda vårdcentraler arbetar vi med att inhämta kunskap och fungerande arbetssätt. Samtidigt utgör de vår testmiljö – de hjälper oss att se till att modellen bidrar till att vi närmar oss målen om ökad tillgänglighet, kvalitet och mer jämlik vård.

Inom Effektiv och nära psykologisk behandling har vi som långsiktigt mål att modellen och arbetssätten ska vara hållbara över tid genom kontinuerligt lärande och utveckling. Vi inom projektet tar fram förslag på stödstrukturer som kvalitetsledningssystem och modeller för utbildning och handledning med utgångspunkt i den stegvisa vården.

Du kan läsa mer om projektet här: Effektiv och nära psykologisk behandling inom Region Uppsala

I projektuppdraget ingår att:

  • Du samarbetar med övriga projektmedlemmar i arbetet med att utveckla en stegvis vårdmodell och dess stödjande strukturer.
  • Du ger handledning och metodstöd till de team som arbetar på de modellverksamheter som deltar i projektet Effektiv och nära psykologisk behandling.
  • Du deltar i arbetet med utveckling av rutiner och metoder för handledning och utbildning.

Din kompetens

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med dokumenterad erfarenhet av att handleda andra legitimerade psykologer och gärna även andra professioner. Du har utbildning, kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med KBT. Meriterande är också att vara handledarutbildad, specialistutbildad eller leg psykoterapeut.

Det är en fördel om du har utbildning och erfarenhet vad gäller implementering av evidensbaserade metoder. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med verksamhetsutveckling. Det är också en fördel om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och/eller om du har kunskap och kännedom om Region Uppsala.

Som person är du bra på att skapa nätverk och utveckla relationer som bygger på samarbete, tillit och förtroende. För att lyckas med detta uppdrag behöver du ha en pedagogisk förmåga och vara en god kommunikatör i tal och skrift. Du är flexibel, arbetar strukturerat och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du delar med dig av kunskap och bidrar till ett positivt och kreativt klimat. Du hanterar motgångar på ett konstruktivt sätt och kan kompromissa.

Vår verksamhet

Akademiskt primärvårdcentrum (APC) Utveckling tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. APC Utvecklings uppdrag är att stödja verksamheterna för att nå fastställda mål. Vi är förvaltningens stöd i primärvårdsgemensamma utvecklingssatsningar, projektarbeten och i specifika utredningsuppdrag. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta projektledare Effektiv och nära psykologisk behandling, Emma Manner: emma.manner@regionuppsala.se, 072-450 06 72 eller verksamhetschef Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling, Hanna Fagerlind, mail hanna.fagerlind@regionuppsala.se.

Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via länken nedan. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 6 februari.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Nära vård och hälsa

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.