Specialistläkare lungsjukdomar

Sista ansökningsdag 2022-05-23
Arbetsplats Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS604/2022
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vår verksamhet

Vid lung- och allergisektionen kan vi erbjuda en komplett lungmedicinsk verksamhet. Vi har en omfattande mottagningsverksamhet uppdelad på olika specialistmottagningar, en lungonkologisk dagvårdsavdelning samt en lungmedicinsk vårdavdelning med möjlighet till non-invasiv ventilering. Vi deltar även i cystisk fibrosmottagning, som är lokaliserad på Barnsjukhuset.

Vi har ett väl utvecklat teamarbete och inom alla våra områden har vi nära kontakt med klinikens aktiva forskningsavdelning. Vi deltar även aktivt i läkarutbildningen.
Vår öppenvårdsverksamhet är uppdelad i fyra huvudområden:

  • Den allmänna lungmottagningen, som omfattar utredning och behandling av patienter med KOL, astma, sarkoidos, interstitiella lungsjukdomar och genetiska lungsjukdomar.
  • Lungutredningscentralen (LUCE), som främst är inriktad på utredning och behandling av lungcancer, men även andra svåra lungsjukdomar med snabbt förlopp. Hit hör även vår ingreppsverksamhet, där ingrepp som bronkoskopier, EBUS, thorakoskopier, pleuratappningar och dränage utförs.
  • Sömn- och ventilatormottagningen. På sömnmottagningen utreds och behandlas obstruktiv sömnapné, medan ventilatormottagningen utreder och behandlar patienter med behov av hemventilator
  • Allergimottagningen, inklusive svår astma, födoämnesallergier och läkemedelsreaktioner

 

Dina kvalifikationer

Du som söker är legitimerad läkare och specialist i lungsjukdomar. Du bör ha intresse och kunskap om hela det lungmedicinska fältet, erfarenhet av multidisciplinärt samarbete och intresse för utbildning och undervisning. Vi ser gärna att du har en bred lungmedicinsk kompetens, inklusive lungmedicinska utredningsmetoder som bronkoskopier och EBUS. Därtill ser vi gärna att du har ett specifikt intresse för allergologi. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmåga till interprofessionell samverkan och teamarbete. Forskningsmeriter är starkt meriterande.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid på lung- och allergisektionen. I tjänsten ingår deltagande i lungbakjour eller medicinjour beroende på sökandes kvalifikationer.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Sektionschef Fredrik Sundbom 018-611 72 57
Facklig företrädare UAL Emil Ekbom 018-611 35 49

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. 
De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är specialistbevis.  
Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.  

För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av specialistläkartjänster på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap.  8§) och dokumenten är nödvändiga för sakkunnigprövningen. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.