Säkerhetssamordnare, vikariat

Sista ansökningsdag 2022-05-29
Arbetsplats Kultur och bildning
Förvaltning Kultur och bildning
Referensnummer KIL08/2022
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vår verksamhet

Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier. Vi arbetar för att länsinvånarna ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, att ha möjlighet att vara kulturellt delaktiga, och erbjudas en attraktiv livsmiljö. 

Vi söker nu en säkerhets- och dataskyddssamordnare för ett vikariat. En varierad tjänst med många kontaktytor och en del i Regiongemensamma arbetsgrupper. Välkommen till Kultur och bildning!

Ditt uppdrag

Du driver och utvecklar säkerhetsarbetet och är specialiststöd till samtliga verksamheter inom förvaltningen i säkerhetsrelaterade frågor. Du arbetar både strategiskt med exempelvis kris- och katastrofberedskap och risk- och konsekvensanalyser, samt operativt med bland annat skalskydd.

Inom förvaltningen finns bland annat Wiks konferens- och hotellverksamhet samt Region Uppsala folkhögskola. Mycket av innehållet i tjänsten är kopplat till dessa verksamheter. Tjänsten är en del av Kultur och bildnings stab.

Exempel på arbetsuppgifter: 

Säkerhetsamordnare
• Ansvara för att samordna krisberedskap och krishantering
• Samverka inom regionen samt med externa aktörer
• Genomföra utbildnings-, informationsinsatser och workshops
• Samordna väktarinsatser
• Avvikelsehantering
• Mål- och handlingsplansarbete - skriva fram handlingsplaner och följa upp resultat
• Samordna aktiviteter i mål- och handlingsplanen
• Löpande rapportera till ledningen
• Stötta säkerhetsombuden i deras uppdrag

Dataskyddsamordnare
• Samordna förvaltningens informationssäkerhetsarbete
• Stötta vid skrivning av personuppgiftsavtal och annan information
• Hantera förvaltningens personuppgiftsbehandlingar i systemet Draftit
• Hantera begäran om registerutdrag
• Hantera personuppgiftsincidenter
• Delta i dataskyddsnätverkets träffar

Dina kvalifikationer

Eftergymnasial utbildning inom relevant område. Alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Erfarenhet av säkerhetsarbete, krisberedskap och informationssäkerhet är meriterande.

På grund av arbetet med plan för krigsorganisation och arbetsgruppen civilt försvar kommer en säkerhetsprövning att göras.

Din kompetens

Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.

Du är trygg och arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du skapar kontakter och trivs i en samverkande roll. 

Vi erbjuder

Vikariat 50%, tillträde efter sommaren, vikariatet sträcker sig till juli 2023. Då det är deltid är det möjligt att kombinera med annan sysselsättning. 

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Kulturdirektör Annika Eklund, 018- 617 37 87
För SACO, Louise Bown, 018-611 62 85  eller 070-598 62 85 
För Vision, Sara Krondahl,  018-617 62 65 eller 072-141 26 92

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Kultur och bildning

Kultur och bildning är Region Uppsalas kulturförvaltning och består av enheterna Konstenheten, Kulturutveckling, Region Uppsala folkhögskola, Strategiska enheten, Verksamhetsstöd samt konferensanläggningen Wiks slott. Kulturnämnden är förvaltningens politiska styrelse. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikt konstliv av hög kvalitet, en hög kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö.