Gruppchef

Sista ansökningsdag 2022-06-09
Arbetsplats APC utveckling
Förvaltning Nära vård och hälsa
Referensnummer NVH238/2022
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vill du arbeta som gruppchef för kliniska apotekare? 

Vi söker dig som vill arbeta som gruppchef för kliniska apotekare på primärvårdsnivå. Som gruppchef blir du operativt ansvarig för en del av verksamheten inom Akademiskt primärvårdcentrum (APC) - Utveckling och kombinerar tjänsten med utvecklingsarbete/klinisk tjänstgöring på resterande tid. Du är anställd i din grundprofession med ett chefsförordnande på 3 år med möjlighet till förlängning. Chefsuppdraget är på 50%.
Introduktion till uppdraget samt chefsutbildning kommer att ingå.

Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner läs om förmånerna här.
 

Ditt uppdrag

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en förbättrad hälsa för våra medborgare i regionen. Vi erbjuder ett spännande arbete i en positiv och kreativ arbetsmiljö.

Som gruppchef för våra kliniska apotekare kommer du att på uppdrag av, och tillsammans med, verksamhetschefen planera, organisera och leda arbetet med klinisk farmaci inom primärvårdsområdet. Du kommer att ha personalansvar för vår kliniska apotekare och farmaceuter vilket innebär bland annat rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, arbetsmiljö samt rehabilitering. Ditt uppdrag är att skapa och sprida trygghet i vardagen för våra medarbetare genom ett närvarande, kommunikativt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap. I ditt uppdrag ligger också ett strategiskt ansvar för verksamhetens uppbyggnad, uppföljning och utveckling.

I uppdraget som gruppchef ingår även att delta i olika arbetsgrupper och styrgrupper både inom förvaltningen och på förvaltningsövergripande nivå utifrån kompetensområde och behov. Vi inom Akademiskt primärvårdcentrum (APC) - Utveckling tillämpar ett teambaserat arbetssätt där vi arbetar tillsammans kring olika frågor för att nå bästa resultat.
 

Vår verksamhet

Kliniska apotekare är en mycket uppskattad och relativt ny kompetens inom primärvårdsområdet. De kliniska apotekarna är anställda hos oss på Akademiskt primärvårdcentrum (APC) - Utveckling med uppdrag att stödja alla Nära vård och hälsas (NVH) verksamhetsområden samt Regionens privata utförare exempelvis via remisser för läkemedelsgenomgång. Våra kliniska apotekare arbetar exempelvis som rådgivare i läkemedelsfrågor direkt till vårdcentralens patienter samt till olika vårdprofessioner. De genomför både enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar hos enskilda patienter i samarbete med ansvarig läkare. Baserat på behov gör de också läkemedelsgenomgångar inför årskontroller samt följer upp kronisk och nyinsatt läkemedelsbehandling hos enskilda patienter med avseende på effekt, biverkningar och följsamhet i samråd med ansvarig läkare.

De kliniska apotekarna tillhör organisatoriskt APC Utveckling och placeras inom förvaltningens olika verksamheter baserat på behov. Målet är att denna verksamhet ska utökas så att alla verksamhetsområden på sikt har ett par kliniska apotekare. De kliniska apotekarna är idag elva personer varav sju har sin grundanställning vid Akademiskt primärvårdcentrum (APC) Utveckling och övriga har visstidsanställningar.

I uppdraget som gruppchef ligger att ansvara för bemanning och för placering, vilket omfattar noggrann planering och kontakter med våra verksamheter och ledning. Vi är just nu inne i en intensiv utvecklingsfas – där vi ser ett stort behov av kliniska farmaceuter i vården nära våra patienter. Vi är också delaktiga i flera pågående utvecklingsprojekt exempelvis kopplat till omställningen mot en nära vård med utvecklingen av äldremottagningar, vårdcentrum och närvårdsenheter.

Som gruppchef kommer du också att samverka och samarbeta med medarbetare i övriga strategiska områden som finns vid APC Utveckling; Samverkan och samordning, Tillgänglighet och vårdförlopp, Patientsäkerhet, E-hälsa och Hälsofrämjande arbete.

Din kompetens

Vi söker dig som är utbildad klinisk apotekare och som har erfarenhet av arbete som klinisk apotekare inom hälso- och sjukvården. Du har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla arbetet med klinisk farmaci. Det är meriterade med sådan erfarenhet inom primärvårdsområdet.

Vi söker dig som är intresserad av ledarskap och verksamhetsutveckling och som är intresserad av att tillämpa ett nära, coachande och tillitsbaserat ledarskap. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera. Som person är du självgående, initiativtagande och genuint intresserad av att leda och coacha både på grupp- och individnivå samt hålla dig uppdaterad inom området klinisk farmaci. Du har erfarenhet av arbete inom primärvård samt har tidigare erfarenhet av ledarskap i en chefsroll.

Ditt förhållningssätt präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du besitter god samarbetsförmåga och att du är tydlig, lyhörd och nytänkande. Du är väl införstådd med ditt uppdrag som arbetsgivarföreträdare, dina befogenheter och målen för verksamheten och kan kommunicera det till verksamheternas chefer och medarbetare. Att ha ett personcentrerat perspektiv är självklart för dig och du vill vara med och tillsammans med våra patienter och medarbetare utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta verksamhetschef för APC Utveckling Hanna Fagerlind, e-post hanna.fagerlind@regionuppsala.se.

Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.

Ansökan

Ansök via länken nedan. Bifoga CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens. Vi vill ha din ansökan senast 9 juni 2022. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Nära vård och hälsa

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.