Ansökan om studielön - specialistsjuksköterskeprogrammet intensivvård

Sista ansökningsdag 2022-06-26
Arbetsplats Akademiska sjukhuset
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS37/2022
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet intensivvård. Studielönen motsvarar 100% av grundlönen (dock max 32 000 kr/månad) och riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen till utbildningen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2022 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten. 

Villkor 

Den som får studielön förbinder sig att arbeta på Akademiska sjukhuset i två år efter avslutad utbildning. Placeringen av de sjuksköterskor som beviljas studielön görs i första hand utifrån verksamheternas behov. HR-chefen vid Akademiska sjukhuset beslutar om studielön i varje enskilt fall. 

Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala. 

Uppdatering juni 2022: Vi kommer att anpassa avtalet om studielön enligt den nya huvudöverenskommelsen (HÖK) från SKR. 

För mer information 

Avdelningschef Marie Hellbom 018-611 40 09 marie.hellbom@akademiska.se
HR-partner Ellinor Hult 018-617 41 09 
HR avdelningen nås också på e-post till hr.as.le@regionuppsala.se

Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/ 

Har du frågor gällande registrering av din ansökan i vårt rekryteringsverktyg kontakta rekryteringsteamet på e-post rekrytering@akademiska.se  

Ansökan

I din ansökan om studielön, ange önskemål om var du önskar få din placering. Tag med minst tre av nedanstående intensivvårdsenheter och rangordna dem utifrån ditt förstahandsval till placering, ditt andrahandsval osv och därefter nedåt i din prioriteringsordning.

Intensivvårdsenheter

Barnintensiven BIVA
Brännskadecentrum BRIVA
Centralintensiven CIVA
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F
Neurointensiven NIVA
Thoraxintensiven TIVA

Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet. Sista anmälningsdag till universitetet är den 15 mars 2022. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.