Biträdande enhetschef/verksamhetsutvecklare till RCC Mellansverige

Sista ansökningsdag 2023-12-08
Arbetsplats Verksamhetsområde regionalt cancercentrum mellansverige
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS1372/2023
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Regionalt cancercentrum Mellansverige är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha ett utvecklande arbete där en god laginsats hjälper oss att nå målet: en bättre och jämlikare cancervård? Då är det här ett jobb för dig!

Vår verksamhet

Regionala cancercentrum (RCC) är en del av det Nationella kunskapsstyrningssystemet för svensk hälso- och sjukvård. Vårt uppdrag grundar sig på regeringens nationella cancerstrategi som publicerades redan 2009. RCC Mellansverige är ett av sex sjukvårdsregionala cancercentrum som bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra cancervården såväl nationellt som regionalt. Vi stödjer cancervården i dess arbete med allt från levnadsvanor, cancerprevention och screening till modern vård och behandling inklusive rehabilitering och vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för RCC liksom stöd till cancerforskningen. RCC har sedan några år också en särskild satsning på barncancervården.

RCC stödjer framtagandet av ett femtiotal olika nationella vårdprogram (NVP) varav de flesta är baserade på diagnos. Följsamheten till NVP rapporteras till respektive kvalitetsregister, vilket möjliggör en fortlöpande återkoppling och förbättring av cancervården för att vi ska nå vårt övergripande mål: en jämlik cancervård av högsta kvalitet.

RCC ansvarar också för insamlingen av data till det lagstadgade Cancerregistret som har stor betydelse för planering av cancervårdens resurser samt prognoser för hur många personer som beräknas insjukna i cancer. Vi bedriver dessutom ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.

Ditt uppdrag

Organisationen av RCC Mellansverige har under 2023 genomgått en förändring genom införandet av två biträdande enhetschefer som kommer att arbeta nära ihop med sin respektive enhetschef. Denna annons avser biträdande enhetschef med ansvar för vårdprocesser.

Uppdraget som biträdande enhetschef förväntas omfatta cirka 50% av arbetstiden men tidsåtgången för de olika delarna kan variera något över tid. Personalansvaret omfattar idag 12 medarbetare, i uppdraget ingår personalansvar och arbetsledning men inte budgetansvar. Rapportering sker till enhetschefen för vårdprocesser och stöd. Uppdraget innefattar också deltagande i RCC:s ledningsgrupp.

I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att delta i det fortsatta arbetet med Cancerstrategin. Arbetet utförs i regel på ett sjukvårds- och diagnosövergripande sätt genom stöd till olika arbetsgrupper och deras arbete med vårdprocesser. Framtagande av rapporter samt att bidra till information kopplad till våra uppdrag är andra delar. Det kan även bli aktuellt att representera RCC Mellansverige i olika nationella och sjukvårdsregionala arbetsgrupper och nätverk.

Dina kvalifikationer

Du har en vårdutbildning och erfarenhet av arbete inom cancersjukvård inklusive diagnostik eller folkhälsoarbete. Tidigare arbete med vårdutveckling och erfarenheter från processledning är meriterande. Du har en god och dokumenterad datorvana med erfarenhet av arbete med IT-baserade vårdsystem. Vana vid IT-system som Besched, Heroma och Agresso är önskvärd.

Chefserfarenhet är meriterande. Du är van att sätta upp mål och skapa motivation så att medarbetarna kan utvecklas och göra laget starkare. Du är bra på att coacha individer och grupp så att deras inneboende förmågor att själva skapa strategier och lösningar tas till vara.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet innehåller också samarbete med övriga medarbetargrupper på RCC liksom många externa kontakter inklusive patient- och närståenderepresentanter, därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt. God förmåga att utrycka sig i skrift och tal är en förutsättning.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en heltidstjänst med tillsvidareanställning inom Region Uppsala som verksamhetsutvecklare. Uppdraget som biträdande enhetschef regleras av ett separat chefsavtal. Det är tidsbegränsat och löper på 3 år. Chefsuppdraget förväntas omfatta cirka 50% av heltid.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Enhetschef: Jessica Nordlander, 018-617 71 02
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 018-617 71 01
 
Fackliga ombud:
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-617 71 12
SACO: Marit Holmqvist, 018-617 71 34
Vision: Lena Luup, 018-617 71 25

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.