BT-läkare

Sista ansökningsdag 2024-03-10
Arbetsplats Region Uppsala
Förvaltning Regionkontoret
Referensnummer RK13/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

BT Region Uppsala

Inom Region Uppsala genomförs Bastjänstgöring (BT) fristående från ST. Som BT-läkare anställs du vid en BT-enhet med regionalt uppdrag. BT-enheten, som ligger inom Akademiska sjukhusets FoU-avdelning, är bemannad med BT-chef, övergripande studierektor för BT, samt BT-studierektorer ansvariga för respektive tjänstgöringsavsnitt under BT. Anställningen som BT-läkare är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).

Vår BT består av fyra tjänstgöringsavsnitt. Den inleds med en introduktionsutbildning, följt av tjänstgöring inom primärvården, psykiatri, samt inom akut sjukvård. Tjänstgöringen inom primärvård är förlagd till BT-vårdcentraler geografiskt lokaliserade i olika delar av Uppsala län. Du behöver räkna med resor till och från arbetet under denna placering. Jour- och kvällstjänstgöring förekommer.

Region Uppsala tillämpar kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att sökanden som kallas till intervju kommer att få göra ett grundläggande medicinskt arbetsprov. Du behöver också i din ansökan visa hur du svarar mot de övriga kompetenser vi efterfrågar i denna rekrytering.

Kvalifikationer - formella krav

Du omfattas av föreskriftsreglerade krav på Bastjänstgöring (BT).
Du har svensk legitimation från Socialstyrelsen.
Du har språkkunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå.

Meriterande

Tidigare tjänstgöring som legitimerad läkare är meriterande, liksom forsknings- och undervisningserfarenhet. Annan erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård kan också vara meriterande. Den tidigare erfarenhet du önskar åberopa i din ansökan, liksom eventuell forskarutbildning, ska finnas styrkt i form av intyg.

Din kompetens

Som person är du trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du är mål- och resultatorienterad i arbetssätt och prioriteringar. Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid agerande och beslutsfattande. Du har goda språkkunskaper i svenska.

Vi rekryterar för framtiden och ser därför gärna att du som söker vill fortsätta att utvecklas i Region Uppsala efter din BT-tjänstgöring.

Din ansökan ska innehålla

 

  • Kopia av legitimationsbevis från Socialstyrelsen
  • Kopia av legitimationsbevis/examensbevis från utbildningsland
  • Intyg som styrker språkkunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå
  • Intyg som styrker tidigare tjänstgöring, om du åberopar sådan erfarenhet i din ansökan.
  • Intyg som styrker forsknings- eller undervisningserfarenhet, om du åberopar sådan erfarenhet i din ansökan. Om du åberopar forskarutbildning ska både intyg på disputation och referenslista över publicerade arbeten bifogas ansökan.

Samtliga efterfrågade dokument ska bifogas ansökan senast sista ansökningsdag. Detta gäller även om du sökt tjänst på Akademiska sjukhuset tidigare. Det är inte möjligt att komplettera med intyg efter att ansökningstiden gått ut.

För mer information om bastjänstgöring i Region Uppsala se Region Uppsalas externwebb.

Övrig information

Intervjuer och arbetsprov kommer att genomföras under vecka 14, 2024.
Tjänstgöringsstart för rekryterade BT-läkare är planerad till vecka 38, 2024.
Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

BT-chef David Smekal bt-enheten@regionuppsala.se
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan. I samband med att du registrerar din ansökan kommer du att få besvara ett antal frågor. Vi tackar på förhand för att du tar dig tid att göra detta. Tänk också på att säkerställa att du har samtliga intyg som efterfrågas tillgängliga för uppladdning när du ansöker.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Regionkontoret

Välkommen till Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Hos oss växer kunskap och människor. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Vi är en region med hälso- och sjukvård över hela länet och ett ledande universitetssjukhus - Akademiska sjukhuset. Välkommen att arbeta med oss!